GOOD GOVERNANCE KACIDA PENTINGNA PIKEUN PARA PANYALAGARA PAMARÉNTAHAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, good governance atawa kapamaréntahan anu hadé kacida pentingna pikeun para panyalagara pamaréntahan, nya éta pikeun nyingkahan sagala rupa hal anu teu dipikahayang ku sakumna pihak, hususna dina nyegah jeung ngabasmi koropsi dina palaksanaan kapamaréntahan. Panandesan Wakil Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun saréngséna milu Workshop Optimalisasi Manajemen Sumber Daya anu Ngabogaan Basis Good Governance, anu dicalagarakeun ku Universitas Paramadina gawé bareng jeung KPK (Komisi Pangbarantasan Koropsi) katut Kemendagri (Kementrian Dalem Negri), pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan daérah.

Workshop anu lumangsung salila 2 poé, nya éta dina tanggal 25 jeung 26 Maret 2019 nu anyar kaliwat, di Gedong KPK heubeul Jakarta téh, diiluan ku para Kapala Daérah Kota jeung Kabupatén sa Indonésia, sarta ngahadirkeun para nara sumber anu kompetén dina widangna, diantarana ti KPK, Kemendagri, Akademisi jeung para nara sumber lianna.

Salian ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi kacida ngabagéakeunnana ku dilaksanakannana ieu workshop téh, lantaran gedé pisan mangpaatna pikeun panyalagaraan pamaréntahan hususna di daérah, utamana dina nyiptakeun SDM (Sumber Daya Manusa) anu ngabogaan ajén hadé dina ngawangun good governance.

Anapon upaya anu ditempuh ku pamaréntah pikeun ngawujudkeun good governance téh, nya éta ku nerbitkeun Tap MPR RI Nomer XI/MPR/1998 ngeunaan Panyalagaraan Nagara anu Bersih tina KKN (Koropsi, Kolusi jeung Népotismeu), anu ditindak laju ku Undang-Undang Nomer 28 Taun 1999 ngeunaan hal anu sarua, sabagé padoman pikeun sakumna aparatur pamaréntahan, ngeunaan asas-asas umum panyalagaraan nagara, anu ngawengku asas kapastian hukum, asas tartib panyalagaraan nagara, asas kapentingan umum, asas transparansi, asas proporsionalitas, asas profésionalitas, jeung asas akuntabilitas.

Sedengkeun dina palaksanaannana, pamaréntah geus nerbitkeun Inpres (Instruksi Persidén) Nomer 5 Taun 2004 ngeunaan Panghangkeutan Pangbarantasan Koropsi, nya éta para Kapala Daérah ngabogaan tilu pancén utama. Kahiji nerapkeun prinsip-prinsip tata kapamaréntahan anu hadé di lingkungan Pamaréntah Daérah, kadua ngaronjatkeun palayanan publik jeung ngaleungitkeun Pungli (Pungutan Liar) dina palaksanaannana, sarta katilu babarengan jeung DPRD ngalaksanakeun panyegahan kana kamungkinan kajadiannana kabocoran kauangan nagara, boh anu sumberna tina APBN (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Nagara) boh anu sumberna tina APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah).

Leave a Reply