PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI GEUS MASRAHKEUN LAPORAN KAUANGAN TAUN 2018

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi geus masrahkeun Laporan Kauangan Taun 2018, ka BPK (Badan Pamariksa Kauangan) RI, anyar-anyar ieu, di Gedong BPK RI Pawakilan Jawa Barat, Kota Bandung. Éta Laporan Kauangan teh dipasrahkeun langsung ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dibarengan ku Inspéktur Kota Sukabumi, Rudi Juhayat, S.H. katut Kapala BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., babarengan jeung 5 daérah lianna di Jawa Barat, nya éta Garut, Banjar, Sumedang, Cirebon jeung Bogor.

Dina kasempetan éta Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, dipasrahkeunnana éta laporan kauangan téh ngarupakeun kawajiban pikeun pamaréntah daérah, sabagé pananggungjawaban kana panggunaan anggaran jeung pangalolaan asét-asét daérah salila sataun, luyu jeung standar akuntansi pamaréntahan anu ditetepkeun.

Sedengkeun maksud jeung tujuan dilaksankakeunnana pamariksaan laporan kauangan téh, nya éta pikeun ngayakinkeun, yén laporan anu dipidangkeun téh wajar sarta luyu jeung prinsip akuntansi kauangan pamaréntahan anu ditetepkeun. Salian ti éta, pamariksaan laporan kauangan anu dilaksanakeun ku BPK téh, ngarupakeun bagian tina pangbinaan ka pamaréntah daérah, dina raraga upaya ngawujudkeun good government.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, pamariksaan éta laporan kauangan téh bisa réngsé tepat waktu, luyu jeung jadwal katut amanah undang-undang anu ditetepkeun, sarta bisa ngahasilkeun opini anu nyugemakeun pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi, anu pamustungannana bisa mertahankeun Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian) ti Pamaréntah Puseur, kana LKPD (Laporan Kauangan Pamaréntah Daérah), saperti dina taun-taun saméméhna. Lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi téh, geus sababaraha kali sacara terus-terusan nyangking Layang Pangajén Opini WTP ti Pamaréntah Puseur. Salajuna dijelaskeun, éta layang pangajén téh ngarupakeun pangajén pikeun sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di Kota Sukabumi.

Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sakumna SKPD di Kota Sukabumi bisa leuwih hadé jeung ngabogaan prestasi deui, hususna dina ngalaksanakeun panyusunan LKPD. Maksud jeung tujuannana, malar Pamaréntah Kota Sukabumi téh bisa nyangking deui Layang Pangajén Opini WTP ti Pamaréntah Puseur. Saterusna dijelaskeun, éta Layang Pangajén Opini WTP téh bisa dicangking deui ngaliwatan gawé anu rancagé ti Tim BPKD Kota Sukabumi jeung sakumna SKPD di Kota Sukabumi, kaasup instansi jeung lembaga nu aya tumalina katut masarakat Kota Sukabumi.

Leave a Reply