PAMARÉNTAHAN KOTA SUKABUMI SACARA HISTORIS AWALNA TI GEMÉÉNTE SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntahan Kota Sukabumi, sacara historis awalna ti Geméénte Sukabumi, anu dibentuk dIna tanggal 1 April 1914. Dina pajalanannana, Pamaréntahan Kota Sukabumi geus ngalaman sababaraha parobahan atawa panggantian ngaran Pamaréntahan. Nya éta Geméénte Sukabumi ti taun 1914 nepi ka taun 1942, Sukabumi Shi ti taun 1942 nepi ka 1945, Kota Kecil Sukabumi ti taun 1945 nepi ka taun 1957, Kota Praja Sukabumi ti taun 1957 nepi ka taun 1965, Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi ti taun 1965 nepi ka taun 2004, jeung Kota Sukabumi ti taun 2004 nepi ka ayeuna. Dina mangsa Geméénte Sukabumi dibentuk déwan anu disebut Déwan Geméénte Sukabumi, anu anggotana jumlahna 11 urang, nya éta 8 urang Ěropah anu disaruakeun jeung urang Walanda, 2 urang Indonésia, jeung saurang Timur Asing.

Ngan ti taun1926, Geméénte Sukabumi dijadikeun Daérah Otonom anu dipingpin ku Burgemééster. Anapon anu ngajabat Burgemééster ti taun 1926 nepi ka taun 1942, nya éta G.F. Rambonnét, Mr. Cowékerk, Mr. A.L.A. Van Unén, jeung W.J. Ph. Van Wanning, ogé disebut ngaran Ilyas Sasmita, anu ngajabat sabagé Waarneménd Burgemééster Saheulaanan, ngeusian kakosongan ti Mr. A.L.A. Van Unén ka W.J. Ph. Van Wanning.

Sedengkeun Sukabumi Shi dipingpin ku Shityo, anu ngawengku ti Radén Rangga Adiwikarta ti taun 1942 nepi ka taun 1943, Radén Abbas Wilaga Somantri ti taun 1943 nepi ka taun 1944, jeung —R. Syamsudin, S.H. ti taun 1944 nepi ka taun 1945.

Salajuna anu ngajabat Wali Kota Sukabumi ti mimiti Kota Kecil taun 1945 nepi ka ayeuna Kota Sukabumi, nya éta R. Syamsudin, S.H. ti taun 1945 nepi ka taun 1946, Rd. Makmur Surya Hudaya ti taun 1946 nepi ka taun 1948, Rd. Ěbo Adinegara ti taun 1948 nepi ka taun 1950, Rd. Widiadja Soérja – Acting, Rd. S. Affandi Kartadjumena ti taun 1950 nepi ka taun 1952, Rd. Soébandi Prawiranata ti taun 1952 nepi ka taun 1959, Moch. Soélaéman ti taun 1959 nepi ka taun 1960, Rd. Soéwala ti taun 1960 nepi ka taun 1963, Rd. Seméru – Acting, Drs. Achmad Darmawan Adi ti taun 1963 nepi ka taun 1966, jeung Rd. Bidin Soérja Goénawan – Acting.

Saterusna Saléh Wiradikarta, S.H. ti taun 1966 nepi ka taun 1978, Soéjoéd, B.A. ti taun 1978 nepi ka taun 1988, H. Zaénudin Mulaébari, S.H. ti taun 1988 nepi ka taun 1993, H. Udin Koswara, S.H. ti taun 1993 nepi ka taun 1997, R. Nuriana,  S.H. Pjs. (Pajabat Sementara) sarta Dra. Hj. Molly Mulyahati Djubaédi, M.Sc. Plh. (Palaksana Harian) ti taun 1997 nepi ka taun 1998, katut Dra. Hj. Molly Mulyahati Djubaédi, M.Sc. ti taun 1998 nepi ka taun 2003.

Satuluyna Pasangan H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si. katut Iwan Kustiawan ti taun 2003 nepi ka taun 2008, Pasangan H. Mokhamad Muslikh Abdussyukur, S.H., M.Si. katut Drs. H. Mulyono, M.M. ti taun 2008 nepi ka taun 2013, Pasangan H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. katut H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. ti taun 2013 nepi ka taun 2018, sarta Pasangan H. Achmad Fahmi  katut H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. ti taun 2018 nepi ka ayeuna.

Leave a Reply