POÉ JADI KOTA SUKABUMI TANGGAL 1 APRIL 1914 MIMITI DIPIÉLING TANGGAL 1 APRIL 1970

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Poé Jadi Kota Sukabumi tanggal 1 April 1914, mimiti dipiéling tanggal 1 April 1970, dina mangsa Walikotamadya Kapala Daérah Tingkat II Sukabumi, Saléh Wiradikarta, S.H. Éta hal téh dilaksanakeun, satutas Walikotamadya Sukabumi, Saléh Wiradikarta, S.H. ngabentuk Panitia Poé Jadi jeung Panitia Sajarah Kotamadya Sukabumi, anu tugasna ngalaksanakeun panalitian, pikeun meunang bahan-bahan anu bisa dijadikeun landesan dina netepkeun Poé Jadi Kotamadya Sukabumi.

Dumasar kana Kaputusan DPRD Kotamadya Daérah Tingkat II Sukabumi ngeunaan Panetepan Poé Jadi Kotamadya Sukabumi anu dicantumkeun dina SK (Surat Kaputusan) DPRD Kotamadya Sukabumi tanggal 18 Maret 1970, yén Pangéling-ngéling Poé Jadi Kotamadya Sukabumi téh titi mangsana nya éta dina tanggal 1 April 1914. Satutas dikaluarkeunnana éta SK téh, Pangéling-ngéling Poé Jadi Kotamadya Sukabumi ditetepkeun dina tanggal 1 April 1970, nya éta dilaksanakeun Upacara Pangéling-ngéling Poé Jadi Kotamadya Sukabumi pikeun anu munggaran.

Luyu jeung pajalanannana, di Kotamadya Sukabumi geus tumuwuh jeung mekar rupa-rupa sarana sosial jeung ékonomi katut transportasi, boh anu skalana lokal wewengkon Kotamadya Sukabumi boh anu skalana regional. Salian ti éta ogé ngadorong Kotamadya Sukabumi dijadikeun Puseur WP (Wewengkon Pangwangunan) Sukabumi, anu pangaruh werwengkonna nya éta wewengkon Kabupatén Daérah Tingkat II Sukabumi, ngaliwatan kota-kota nu aya di wewengkon Kabupatén Sukabumi, saperti Palabuhanratu, Cisaat, Sukaraja, Cibadak, Cicurug jerung Cikembar, anu orientasina ka Kotamadya Sukabumi.

Salajuna Kotamadya Sukabumi dina konstelasi régional nu aya dina bayang-bayang diantara 2 kota badag nya éta Kota Jakarta jeung Kota Bandung, némbongkeun kamekaran dina hiji kasatuan jeung ka 2 éta kota badag. Ku lantaran kitu, dina konték regional, Kotamadya Sukabumi ngabogaan pungsi sabagé konter-magnit pikeun ka 2 éta kota badag. Disagigireun ti éta ogé diharepkeun, ku dilaksanakeunnana Pangéling-ngéling Poé Jadi Kota Sukabumi tanggal 1 April téh, bisa numuwuhkeun rasa mibanda jeung rasa cinta sarta kasugemaan jeung kareueus pikeun sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi ka Kota Sukabumi.

Leave a Reply