DINA UMUR 105 TAUN KOTA SUKABUMI BARIS NGANTEBKEUN UPAYA PIKEUN NGAJADIKEUN KOTA ANU RENYAH

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Dina umur 105 taun, Kota Sukabumi baris ngantebkeun jeung ngaronjatkan upaya pikeun ngajadikeun kota anu Renyah (Réligieus, Ayem jeung Sajahtra). Dina kapamingpinan Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., kota leutik anu ngabogaan sajuta carita téh, terus ngalaman paningkatan jeung kamekaran dina rupa-rupa widang. Disagigireun ti éta, rupa-rupa program jeung inovasi ogé terus digulirkeun, sabagé sala sahiji bukti nyata kahadiran pamaréntah di tengah-tengah masarakat Kota Sukabumi.

Salajuna dina umur kapamingpinan Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. anu kakara lumangsung kurang leuwih 6 bulan téh, saeutikna aya 9 program unggulan Pamaréntah Kota Sukabumi geus hasil dilaksanakeun sarta lumangsung hadé jeung lancar. Nya éta program Sukabumi Kécé (Kalurahan Ěntrepreneurship Cénter), Atikan Vokasi, Program Students Camp, Kalurahan Sport Cénter, Optimalisasi Puskesmas atawa Homé Caré, Little Sukabumi, Sukabumi Artist Association, Sukabumi Créative Hub, Forum Silih Asah jeung Silih Asuh antara sasama warga Kota Sukabumi, Program Ambulan SIGAP (Siap Ikhlas Segera Antar Jemput Pasén), jeung Aplikasi Super (Sukabumi Participated Résponder).

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi, dina umur 105 taun Kota Sukabumi, ngarupakeun momen anu kacida penting pikeun salawasna hadir di tengah-tengah masarakat Kota Sukabumi. Satuluyna dijelaskeun, luyu jeung jargon Santun Ngalayanan, sakumna Parangkat Daérah Kota Sukabumi kudu ngalayanan masarakat dina sagala rupa widang. Salian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun Wali Kota Sukabumi katut Wakil Wali Kota Sukabumi, umur 105 taun Kota Sukabumi ngarupakeun prosés pajalanan anu panjang pikeun Kota Sukabumi. Ku lantaran kitu, ieu momen téh baris dijadikeun pikeun leuwih ngadeukeutkeun ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, ngaliwatan paningkatan palayanan dina rupa-rupa  widang jeung kabutuhan strategis masarakat. Diantarana ngaliwatan paningkatan palayanan dina widang kaséhatan, paékonomian, atikan, palindungan wanoja jeung anak, pamuda, olahraga, seni, budaya, kasajahtraan sosial, sarana jeung prasarana, nepi ka tata rohang sarta pangembangan wewengkon di Kota Sukabumi. Anapon palayanan dasar pikeun masarakat anu diutamakeun, nya éta paningkatan SDM (Sumber Daya Manusa) di lingkungan pamaréntahan jeung masarakat sacara umum.

Sedengkeun Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. ngajelaskeun, dina umur 105 taun Kota Sukabumi, pihakna baris salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun rupa-rupa widang palayanan jeung jasa padagangan di Kota Sukabumi. Salajuna paningkatan kasajahtraan masarakat ogé jadi prioritas utama Pamaréntah Kota Sukabumi danget ieu. Disagigireun ti éta, pihakna ogé baris salawasna ngamaksimalkeun rupa-rupa upaya, pikeun ngaqwujudkeun Kota Sukabumi sabagé kota puseur palayanan jasa jeung padagangan, supaya ngabogaan pangaruh kana paningkatan kasajahtraan masarakat, luyu jeung visi sarta misi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudkeun Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra.

Leave a Reply