SAKUMNA MASYARAKAT SANGKAN NYUKSÉSKEUN PAMILU BARENG TAUN 2019

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, cumeluk ka sakumna lapisan masyarakat Kota Sukabumi, sangkan nyukséskeun Pamilu (Pamilihan Umum) Bareng Taun 2019, nya éta Pamilu Persidén katut Wakil Persidén RI, sarta Pamilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jawa Barat jeung DPRD Kota Sukabumi, anu baris dilaksanakeun dina tanggal 17 April 2019 nu bakal dating, ku cara nyalurkeun kahayang jeung hak pilihna, luyu jeung pilihannana masing-masing, pikeun kamajuan bangsa jeung nagara.

Éta panyeluk Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun dina rupa-rupa kasempetan, boh dina rapat jeung pasamoan boh dina anjang sono katut silaturahmi jeung masarakat sarta dina kasempetan jeung kagiatan liainna.

Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé meredih ka sakumna lapisan masarakat, sangkan salawasna ngajaga silaturahmi jeung komunikasi sarta pasatuan jeung kasatuan, kaasup kaimanan jeung kataqwaan, ulah nepi ka ku ayana pabédaan kahayang jeung pilihan dina Pemilu nyababkeun pagésékan jeung pamusuhan, sarta ulah kapangaharuhan ku isu anu can tangtu bener henteuna atawa hoax.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, palaksanaaan Pamilu Bareng Taun 2019, di Kota Sukabumi bisa lumangsung hadé jeung lancar, sarta aman, tengtrem, ayem jeung rukun. Ku kituna Wali Kota Sukabumi meredih ka sakumna lapisan masarakat, supayta salawasna ngajaga kondusifitas wewengkon Kota Sukabumi, babarengan jeung aparat kaamanan. Disagigireun ti éta, ogé sangkan salawasna ngajaga jeung ngajungjung luhur ajén-inajén démokrasi, sakaligus ngaronjatkeun kasadaran dina ngalaksanakeun pulitik, pikeun nangtukeun nasib bangsa jeung nagara ka hareup, hususna dina rupa-rupa kawijakan jeung program pangwangunan ka nu leuwih hadé deui.

Salajuna Wali Kota Sukabumi meredih ka sakumna Aparat Pamaréntah sarta Panyalagara Pamilu jeung Pamilon Pamilu di Kota Sukabumi, sangkan ngaronjatkeun sumanget jeung sabilulungan, sarta siap ngalaksanakeun Pamilu anu bersih jeung ngabogaan integritas anu hadé. Saterusna dijelaskeun, palaksanaan Pamilu téh ngarupakeun ajang pésta démokrasi masarakat Indonésia. Ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, palaksanaan Pamilu téh bisa dijadikeun sarana jeung wahana ngahijina bangsa, kaasup dina ngalaksanakeun hak jeung kawajiban sabagé warga nagara Indonésia anu hadé, hususna dina ngawujudkeun kadaulatan rahayat.

Leave a Reply