PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJÉN TI DPRD KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang layang pangajén ti DPRD Kota Sukabumi. Ěta layang pangajén téh dipasrahkeun ku Pupuhu DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP., ka Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi dibarengan ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., dina Rapat Paripurna Istiméwa dina raraga miéling Poé Jadi Ka 105 Kota Sukabumi, sawatara poé ka tukang, cindekna tanggal 1 April 2019, di Rohangan Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, anu ngagunakeun Bahasa Sunda jeung Pakéan Adat Sunda.

Pupuhu DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, S.IP., dina kasempetan éta ngajelaskeun, dina pangéling-ngeling Poé Jadi Ka 105 Kota Sukabumi, pihakna katut Sekertariat DPRD Kota Sukabumi ngalaksanakeun rupa-rupa torobosan anyar, nya éta ku cara méré rupa-rupa layang pangajén ka Pamaréntah Kota Sukabumi, anu geus ilubiung jeung méré kontribusi sacara hadé, dina ngamajukeun jeung ngaronjatkeun rupa-rupa pangwangunan di Kota Sukabumi dina sagala widang.

Salajuna dijelaskeun, dipasrahkeunnana éta layang pangajén téh, ngarupakeun sala sahiji torobosan DPRD Kota Sukabumi katut Sekertariat DPRD Kota Sukabumi, supaya dina poé sajarah pikeun masarakat jeung Pamaréntah Kota Sukabumi téh bisa dipikainget ku sakumna unsur pamaréntah daérah katut unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi.

Anapon digunakeunnana Bahasa Sunda katut Pakéan Adat Sunda dina Rapat Paripurna Istiméwa dina raraga miéling Poé Jadi Kota Sukabumi téh, ngarupakeun sala sahiji upaya pikeun ngaabadikeun budaya kaarifan lokal Kota Sukabumi. Sabab ku éta hal téh, Bahasa Sunda katut Pakéan Adat Sunda di Kota Sukabumi éksisténsina bisa terus dijaga sacara hadé. Salian ti éta ogé dijelaskeun, panggunaan Bahasa Sunda katut Pakéan Adat Sunda téh geus sacara rutin dilaksanakeun, khususna dina satiap miéling Poé Jadi Kota Sukabumi.

Sedengkeun Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi dibarengan ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. ngajelaskeun, umur 105 taun téh ngarupakeun pajalanan anu kacida panjangna pikeun Kota Sukabumi, nya éta ti mimiti jaman kolonial, jaman pagerakan kamerdékaan, jaman orde lama, jaman orde baru jeung jaman réformasi.

Saterusna dijelaskeun, umur 105 taun téh, ngarupakeun sala sahiji kasempetan sakaligus sabagé sala sahiji sarana jeung wahana pikeun sakumna pihak, dina ngalaksanakeun évaluasi kana sagala rupa kaunggulan jeung kakurangan, pikeun dioméan jeung dironjatkeun, hususna dina ngamajukeun jeung ngamekarkeun Kota Sukabumi dina sagala widang ka arah anu leuwih hadé deui.

Leave a Reply