PALAKSANAAN PAMILU BARENG TAUN 2019 DI KOTA SUKABUMI DITANDAAN KU TPS UNIK

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Palaksanaan Pamilu (Pamilihan Umum) Bareng Taun 2019 anu ngawengku ti Pamilu Persidén katut Wakil Persidén RI sarta Pamilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jawa Barat katut DPRD Kota Sukabumi anu dilaksanakeun dina tanggal 17 April 2019 nu anyar kaliwat, di Kota Sukabumi ditandaan ku ayana TPS (Tempat Pamungutan Soara) unik. Éta TPS unik téh dihias ku dékorasi unik, sarta bisa nambahan kana ayeman ka para pamilih dina nyalurkeun kahayang jeung hak pilihna.

Anapon TPS unik di Kota Sukabumi téh, diantarana TPS 15 di Gang Surabaya Kalurahan Gunung Parang Kacamatan Cikolé, anu dihias ku unsur budaya étnis Tionghoa, nya éta ku lampion jeung nbbonéka barongsay warna beureum. Saliain ti éta, di éta TPS téh dipasang karpét warna beureum, pikeun laleumpang para pamilih nepi ka panto asup ka TPS.

Salajuna TPS 15 Kolébérés Kalurahan Dayeuh Luhur Kacamatan Warudoyong, dihias ku dékorasi cara pésta panganténan, sarta para patugas KPPS (Kelompok Panyalagara Pamungutan Soara)-na maraké batik jeung kabaya.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris méré pangajén ka TPS unik dina panyalagaraan éta Pamilu. Sabab TPS anu dihias sacara unik téh luyu jeung sumangat pésta démokrasi, nya éta satiap élemén masarakat, dina ngalaksanakeun éta Pamilu téh kudu dibarengan ku rasa kabungah jeung kagumbiraan.

Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, sok sanajan panyalagaraan éta Pamilu téh dilaksanakeun jeung dibarengan ku rasa kabungah katut kagumbiraan, tapi sakumna lapisan masarakat jeung pamilon éta Pamilu téh sangkan teu ngalaksanakeun selebrasi atawa namplokeun rasa kabungah dina wanda naon waé, satutas prosés pamungutan jeung pangitungan soara réngsé di satiap TPS. Ku sabab kitu, sakumna élemén masarakat kudu bisa nahan diri jeung tetep tenang, bari nungguan hasil resmi pangitungan soara anu dilaksanakeun ku KPU (Komisi Pamilihan Umum).

Leave a Reply