NYIEUN AK 1 DI KOTA SUKABUMI BISA DILAKSANAKEUN SACARA ONLINE

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Séksi Panempatan Disnaker (Dines Tanaga Kerja) Kota Sukabumi, Mohamad Sini, S.IP., M.M. nandeskeun, nyieun AK 1 atawa anu leuwih sohor disebut Kartuh Konéng Tanda Néangan Gawé, di Kota Sukabumi ayeuna bisa dilaksanakeun sacara online ngaliwatan Wébsité Ayokerja.id. Ku sabab kitu, sakumna lapisan masarakat hususna nu néangan gawé nu rék nyieun Kartuh Konéng, dina danget ieu teu kudu datang ka Disnaker Kota Sukabumi, lantaran bisa dilaksanakeun sacara online ngaliwatan Wébsité Ayokerja.id, anu geus disiapkeun jeung disadiakeun ku pamaréntah.

Maksud jeung tujuannana, pikeun ngaronjatkeun jeung ngagampangkeun palayanan ka sakumna lapisan masarakat hususna nu néangan gawé  nu rék nyieun Kartuh Konéng, kalayan bisa dilaksanakeun di mana waé. Saterusna dijelaskeun, sok sanajan éta Wébsité Ayokerja.id téh masih milik pamaréntah puseur, tapi bisa ngabantu jeung ngagampangkeun sakaligus ngagancangkeun nu néangan gawé dina nyieun Kartuh Konéng. Sabab dina mangsa-mangsa saméméhna mah, nu rék nyieun Kartuh Konéng téh kudu datang langsung ka Disnaker.

Anapon ngeunaan pasaratan saperti Ijazah, KTP (Kartuh Tanda Padumuk) jeung Pas Foto, kudu di-scan jeung di-upload ngaliwatan Wébsité Ayokerja.id. Salajuna nu nyieun Kartuh Konéng téh kudu datang ka Disnaker, pikeun nyokot Kartuh Konéng anu geus jadi dijeun jeung distémpel sacara resmi ku Disnaker.

Kitu deui pikeun nu rék manjangan mangsa atawa waktu Kartuh Konéng, bisa dilaksanakeun ngaliwatan sistim jeung pasaratan anu sarua. Lantaran sakabéh pasaratan anu geus di-scan jeung di-upload ngaliwatan Wébsité Ayokerja.id téh, sacara otomoatis geus kacatet, sarta Kartuh Konéngna bisa dicitak atawa diterbitkeun.

Leuwih jauh dijelaskeun, salian ti nyieun Kartuh Konéng, ngaliwatan Wébsité Ayokerja.id téh, nu keur néangan gawé téh bisa niténan rupa-rupa lowongan pagawéan nu aya di sakuliah Indonésia, anu kualifikasina rupa-rupa, sarta dina saban poéna aya waé lowongan pagawéan anu anyar.

Leave a Reply