WALI KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN VIDÉO CONFERÉNCE KATUT WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT

Reporter : RIKSAN SATYAPRAWIRA

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, ngalaksanakeun vidéo conferénce katut Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, ngeunaan palaksanaan Pamilu (Pamilihan Umum) Bareng Taun 2019, anu ngawengku Pamilu Persidén katut Wakil Persidén RI sarta Pamilu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Jawa Barat katut DPRD Kota Sukabumi, anu dilaksanakeun tanggal 17 April 2019 nu anyar kaliwat. Éta vidéo conferénce téh, dilaksanakeun di Rohangan Pasamoan Bagian Tapem (Tata Pemerintahan) Setda Kota Sukabumi, cindekna tanggal 18 April 2019 anyar-anyar ieu.

Dina kasempetan éta, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Uu Ruzhanul Ulum, nanyakeun sababaraha hal ka Wali Kota Sukabumi, ti mimiti prosés pamungutan soara jeung tingkat ilubiung pamilih, nepi ka kaayaan Kota Sukabumi salila jeung sanggeus panyalagaraan éta Pamilu.

Salajuna Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, prosés palaksanaan éta Pamilu di Kota Sukabumi, ti mimiti prosés pamungutan jeung pangitungan soara nepi ka palaporan ti satiap TPS (Tempat Pamungtutan Soara) ka satiap PPS (Panitia Pamungutan Soara), lumangsung lancar jeung aman, sarta taya halangan jeung harungan anu ngahambat kana palaksanaan éta Pamilu.

Salian ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi katut FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi sarta SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) katut instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, salawasana ngalaksanakeun panalingaan jeung paniténan, ti mimiti mangsa pasiapan nepi ka palaksanaan éta Pamilu, sarta aktif ngagupay jeung ngajak ka sakumna lapisan masarakat, sangkian ilubiung nyukséskeun éta Pamilu.

Sedengkeun ngeunaan tingkat ilubiung pamilih dina panyalagaraan éta Pamilu, di Kota Sukabumi ngahontal 85,40 peresén, atawa ngarandapan undak 7,40 peresén, tina panyalagaraan Pamilukada (Pamilihan Umum Kapala Daérah) Bareng Taun 2018, nya éta Pamilukada Gubernur katut Wakil Gunernur Jawa Barat sarta Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi anu ngtahontal 78 peresén.

Satutas ngareungeukeun panjelasan ti Wali Kota Sukabumi, Wakil Gubernur Jawa Barat nyaritakeun ngarasa bungah jeung reueus sakaligus ngahaturkeun nuhun katut pangajén anu saluhur-luhurna ka rengrengan Pamaréntah Kota Sukabumi katut FKPD, lantaran panyalagaraan éta Pamilu, di Kota Sukabumi lumangsung lancar, sarta aman, tartib jeung rukun. Lian ti éta, ogé ngaronjatna kasadaran masarakat Kota Sukabumi dina ngagunakeun hak soarana, anu ditandaan ku undakna tingkat ilubiung pamilih dina panyalagaraan éta Pamilu.

Leave a Reply