SALAWASNA NGAROJONG KANA RUPA-RUPA POLA KAMITRAAN JEUNG GAWÉ BARENG

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngarojong kana rupa-rupa pola kamitraan jeung gawé bareng, antara palaku usaha mikro kecil jeung pangusaha manengah katut pangusaha badag, pikeun ngahangkeutkeun pangwangunan jeung tumuwuhna ékonomi sarta ngaronjatna kasajahtraan masarakat. Salian ti éta, ogé pikeun nurunkeun angka anu ngaligeuh jeung kamiskinan, ku cara ngaoptimalkeun sumber daya jeung paningkatan daya saéng UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Manengah) dina rupa-rupa séktor.

Éta hal téh ditepikeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., dina biantara basa muka sacara resmi Palatihan Manajemen Ritél pikeun UMKM, anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi gawé bareng jeung PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, sawatara poé ka tukang, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta palatihan téh, nya éta pikeun méré pamahaman manajerial ka para palaku UMKM di Kota Sukabumi, utamana pamahaman ngeunaan tata cara ngaronjatkeun ajén palayanan jeung parobahan sikep katut tingkah polah ka para konsumén.

Saterusna dijelaskeun, pasualan paningkatan daya saéng UMKM lain ukur ngarupakeun tanggungjawab pamaréntah wungkul, tapi tanggungjawab sakumna pihak, nya éta pamaréntah jeung sakumna pamangku kapentingan.

Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi ngalaksanakeun gawé bareng jeung PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, hususna dina hal ngamangpaatkeun buruan alfamart pikeun padagang kulinér, sakligus méré pangaweruh ngeunaan téhnis jeung tata cara panataan warung atawa padagang ritél.

Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka para pamilon éta palatihan, supaya bisa nguntun kamitraan jeung gawé bareng anu silih nguntungkeun jeung sakumna pihak. Lian ti éta, téhnis pamasaran ngaliwatan kamitraan jeung gawé bareng ogé kudu dipibanda ku satiap palaku usaha, supaya para palaku UMKM jeung para palaku usaha badag bisa tumuwuh sacara babarengan jeung propésional.

Salajuna Wakil Wali Kota Sukabumi kalayan asmana Kapala Daérah katut Pamaréntah Kota Sukabumi, umajak ka sakumna élemén masarakat kaasup ka para palaku UMKM katut para palaku usaha badag, sangkan babarengan ngadorong jeung usaha satékah polah ngaqwujudkeun Kota Sukabumi anu Réligieus,  Ayem jeung Sajahtra.

Leave a Reply