SAGALA RUPA PANGWANGUNAN ANU DILAKSANAKEUN TEU LEUPAS TINA KONSÉP PANGWANGUNAN PÉNTAHÉLIX

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, sagala rupa pangwangunan anu dilaksanakeun ku pamaréntah, teu leupas tina konsép pangwangunan péntahélix, nya éta A B C G M (Akademisi, Busines, Community, Government jeung Média), supaya ngahiji jeung babarengan ngalaksanakeun jeung ngahangkeutkeun pangwangunan dina sagala widang, sarta hasilna bener-bener bisa dirasakeun ku masarakat.

Panandesan Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina biantara, basa muka sacara resmi Sosialisasi Permendagri (Peraturan Mentri Dalem Negri) RI Nomer 130 Taun 2018, ngeunaan Kagiatan Pangwangunan Sarana jeung Prasarana Kalurahan sarta Pangbardayaan Masarakat di Kalurahan, anyar-anyar ieu, di Hotél Balcony Kota Sukabumi, anu diiluan ku 7 Camat jeung 33 Lurah sa Kota Sukabumi.

Salajuna ditandeskeun, éta Permendagri téh ngatur dua substansi poko, nya éta pangwangunan sarana jeung prasarana kalurahan katut pangbardayaan masarakat di kalurahan, sakaligus  sabagé padoman pangalolaan kagiatan anu sumberna tina dana kalurahan pikeun taun anggaran 2019.

Anapon kagiatan pangwangunan sarana jeung prasarana kalurahan, digunakeun pikeun ngabiayaan palayanan sosial dasar anu aya pangaruhna langsung kana paningkatan ajén hirup masarakat, anu ngawengku ti pangayaan, pangwangunan, pangembangan jeung pamiaraan sarana katut prasarana lingkungan pamukiman, sarta transportasi, kaséhatan, atikan jeung kabudayaan.

Salian ti éta ogé pangembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Manengah), Lembaga Kamasarakatan, Trantibum (Katengtreman jeung Katartiban Umum) sarta Linmas (Palindungan Masarakat), kaasup panguatan kasiapsiagaan masarakat dina nyanghareupan bencana jeung KLB (Kajadian Luar Biasa). Sedengkeun pikeun pangbardayaan masarakat di kalurahan, digunakeun pikeun ngaronjatkeun kapasitas jeung kapabilitas masarakat di kalurahan, ku cara ngadayagunakeun poténsi sumber daya sorangan nu aya di kalurahan.

Saterusna dijelaskeun, pikeun nangtukeun kagiatan pangwangunan sarana jeung prasarana kalurahan katut pangbardayaan masarakat di kalurahan, kudu didasarkeun kana hasil musawarah pangwangunan di kalurahan masing-masing. Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana éta Permendagri téh, bisa ngabogaan pangaruh langsung kana ngaronjatna ajén hirup masarakat, sarta bisa ngahangkeutkeun pangwangunan jeung program palayanan sosial dasar di satiap wewengkon kalurahan di Kota Sukabumi.

Leave a Reply