PARA CALEG PINILIH DI KOTA SUKABUMI WAJIB MASRAHKEUN LHKPN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Komisionér Divisi Téhnis KPU (Komisi Pamilihan Umum) Kota Sukabumi, Agung Dugaswara, S.Sos. nandeskeun, para Caleg (Calon Legislatip) Pinilih di Kota Sukabumi, wajib masrahkeun LHKPN (Laporan Harta Kakayaan Panyalagara Nagara). Lantaran saupama teu masrahkeun LHKPN, bisa ditibanan sangsi beurat, nya éta dicorét sabagé Caleg pinilih, sabab sarat panyalonan Calegna leungit.

Salian ti éta, ogé para Caleg pinilih téh kudu nganyarkeun deui sababaraha pasaratan panyalonannana, ti mimiti SKCK (Surat Katerangan Catetan Kapulisian), Surat Katerangan Kaséhatan, nepi ka Surat Katerangan Bébas Narkoba. Sabab bisa waé dina mangsa panyalonan dinyatakeun séhat, tapi dina mangsa prosés tahapan Pamilu (Pamilihan Umum) katarajang ku sala sahiji jenis kasakit. Ku lantaran kitu, sababaraha pasaratan panyalonannana kudu dianyarkeun deui.

Salajuna ditandeskeun, LHKPN ieu téh ngarupakeun pasaratan pamungkas pikeun para Caleg, tapi husus pikeun para Caleg pinilih wungkul. Anapon prosés pamasrahan éta LHKPN jeung pasaratan anu geus dianyarkeun deui ku para Caleg pinilih téh, bisa dilaksanakeun satutas dicalagarakeunnana prosés pangitungan soara jeung panetepan Caleg pinilih anu dilaksanakeun ku KPU.

Leuwih jauh ditandeskeun, saupama para Caleg pinilih geus masrahkeun LHKPN jeung pasaratan panyalonan anu geus dianyarkeun deui, baris diumumkeun ka sakumna lapisan masarakat. Maksud jeung tujuannana, supaya sakumna lapisan masarakat apal jeung bisa ngajén ngeunaan harta kakayaan anu dipibanda ku para Caleg pinilih di Kota Sukabumi.

Ku sabab kitu, Komisionér Divisi Téhnis KPU Kota Sukabumi ngaharepkeun, sanggeus dilaksanakeun prosés pangitungan soara jeung panetepan Caleg pinilih ku KPU, para Caleg pinilih di Kota Sukabumi supaya sagancangna masrahkeun LHKPN jeung pasaratan panyalonannana anu geus dianyarkeun deui, pikeun ngarojong kalancaran prosés panetepan anggota legislatip pinilih di Kota Sukabumi.

Leave a Reply