GEUS MASANG KUDA-KUDA PIKEUN MAPAG RÉNGSÉNA 3 PROYÉK BADAG DI SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi geus masang kuda-kuda pikeun mapag réngséna 3 proyék badag pangwangunan nasional di Sukabumi, nya éta pangwangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), pangwangunan double track atawa jalur ganda Karéta Api Bogor-Sukabumi, jeung pangwangunan Bandara Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, dina RKPD (Rancana Kerja Pamaréntah Daérah) Taun 2020, Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngahangkeutkeun pangwangunan sababaraha infrastruktur, sabagé pangrojong pikeun 3 proyék badag pangwangunan nasional di Sukabumi. Anu pamustungannana. dina mangsa 3 proyék badag éta pangwangunan réngsé téh, pamaréntah jeung masarakat Kota Sukabumi geus siap mapagna sacara hadé.

Anapon pangwangunan infrastruktur anu baris dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi téh, diantarana aksés jalan, pedestrian jeung mall di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, sangkan infrastruktur jeung palayanan di Kota Sukabumi geus siap pikeun mapag réngséna 3 proyék badag éta pangwangunan. Salian ti éta, pamarataan pangwangunan jeung ékonomi ogé baris dilaksanakeun di satiap wewengkon kacamatan sa Kota Sukabumi, utamana di wewengkon Bacile (Baros, Cibeureum jeung Lembursitu).

Salajuna diharepkeun, ku dilaksanakeunnana éta pangwangunan téh, bisa narik jeung ngirut saha waé pikeun datang ka Kota Sukabumi, anu panustrungannana Kota Sukabumi bisa jadi sala sahiji tujuan dongdonan masarakat, boh ti jero boh ti luar nagri.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, Pamaréntah Provinsi Jawa Barat ogé ngabrét atawa lumpat gancang dina ngalaksanakeun rupa-rupa widang pangwangunan. Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé baris lumpat gancang sakaligus numuwuhkeun jeung ngamekarkeun rupa-rupa widang pangwangunan, utamana di wewengkon Bacile.

Sedengkeun Kapala BPSDM (Badan Pangembangan Sumber Daya Manusa) Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Muhamad Solihin, M.Si. ngajelaskeun, rupa-rupa widang pangwangunan baris dilaksanakeun di Provinsi Jawa Barat, gawé bareng jeung Pamaréntah Puseur katut Pamaréntah Kabupatén jeung Kota sa Jawa Barat.

Saterusna dijelaskeun, saupama niténan pangwangunan anu dilaksanakeun ku Kota Sukabumi geus kawilang hadé, kaasup dina ngarancanakeun katut gawé bareng jeung inovasina. Éta hal téh bisa ngabogaan pangaruh anu kacida gedéna kana rupa-rupa hal, hususna dina sinergisitas jeung Pamaréntah Kabupatén katut Pamaréntah Kota lianna sarta jeung Pamaréntah Provinsi katut Pamaréntah Puseur.

Leave a Reply