BIMTÉK PANYUSUNAN PETA PROSÉS BISNIS PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI PARIODEU TAUN 2018-2023

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi nyalagarakeun Bimték  (Bimbingan Téknis) Panyusunan Peta Prosés Bisnis Pamaréntah Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023. Ěta Bimték téh dibuka sacara resmi ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., di Hotél Horison Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu. Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta Bimték téh, dina raraga nyusun Péta Prosés Bisnis Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun ngarojong sakaligus ngahontal visi jeung misi sarta tujuan pangwangunan Pamaréntah Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023.

Dina biantarana Wakil Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, dilaksanakeunnana Bimték Panyusunan Péta Prosés Bisnis Pamaréntah Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023 téh, ngacu kana Paraturan MenPAN-RB (Mentri Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Répormasi Birokrasi) RI Nomer 19 Taun 2018, ngeunaan Panyusunan Prosés Peta Bisnis Instansi Pamaréntah.

Saterusna dijelaskeun, prosés peta bisnis téh dilandeskeun kana usaha ngahontal répormasi birokrasi, dina ngalaksanakeun parobahan sacara sistematik jeung karancana, nuju tatanan administrasi pamaréntahan anu leuwih hadé. Sedengkeun dilaksanakeunnana réformasi birokrasi, pikeun ngajadikeun ASN (Aparatur Sipil Nagara) anu leuwih propésional, épéktip, épisién jeung akuntabel. Salian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun ngahontal jeung ngawujudkeun éta tujuan téh, diperlukeun ayana upaya anu karancana jeung sistematis, pikeun ngarobah struktur jeung sistim sarta ajén-inajén dina pamaréntahan, supaya leuwih hadé tina taun-taun saméméhna.

Leuwih jauh dijelaskeun, dumasar kana laporan hasil épaluasi palaksanaan répormasi birokrasi anu ditepikeun ku KemenPAN-RB (Kementrian Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Répormasi Birokrasi) RI dina tanggal 31 Désémber 2018 nu geus kaliwat, Pamaréntah Kota Sukabumi meunang Indéks Répormasi Birokrasi dina taun 2018 nya éta 68,78. Kitu deui dina komponén panataan tata laksana, Kota Sukabumi meunang ajén 2,86 tina bobot 5,00. Ěta ajén téh, sala sahijina didominasi ku peta prosés bisnis, anu can kasusun jeung jadi dasar standar oprasional prosédur sarta panataan kalembagaan.

Ku lantaran kitu, peta prosés bisnis di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi téh kudu sagancangna disusun, sarta bisa ditindaklaju luyu jeung kabutuhan. Sabab peta prosés bisnis téh, ngarupakeun diagram anu ngagambarkeun hubungan kinerja anu épéktip jeung épisién antar unit organisasi, pikeun ngahasilkeun kinerja anu saluyu jeung tujuan organisasi, supaya bisa ngahasilkeun kaluaran anu ngabogaan ajén tambah pikeun para pamangku kapentingan.

Leave a Reply