BARIS NANGGUNG WARAGAD SAKOLA ANAK-ANAK PATUGAS PANYALAGARA PAMILU ANU TILAR DUNYA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi baris nanggung waragad sakola anak-anak Patugas Panyalagara Pamilu Bareng Taun 2019 di Kota Sukabumi anu tilar dunya. Sakumaha anu dijelaskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, di Kota Sukabumi aya 2 Patugas Panyalagara Pamilu Bareng Taun 2019, nya éta Patugas Pamsung Pamilu (Pangamanan Langsung Pamilihan Umum), Andi umur 57 taun, anu gering jeung tilar dunya satutas ngalaksanakeun tugas Pamsung di TPS (Tempat Pamungutan Soara) 13 Kalurahan Gunung Parang, Kacamatan Cikolé, Kota Sukabumi. Patugas Pamsung Pamilu warga RT 01 RW 08 Pancuran Kembang, Kalurahan Gunung Parang, Kacamatan Cikolé, Kota Sukabumi téh, tilar dunya dina poé Jumaah, 26 April 2019 nu geus kaliwat.

Salajuna Ketua KPPS (Kelompok Panyalagara Pamungutan Soara) di TPS 15 Kalurahan Limus Nunggal, Kacamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, Tédi Supriadi umur 44 taun tilar dunya dina poé Saptu beurang, 27 April 2019 nu geus kaliwat. Ketua KPPS di TPS 15 Kalurahan Limus Nunggal sakaligus sabagé Ketua RT 04 RW 06 Kalurahan Limus Nunggal téh, saméméhna katarajang gering, alatan kacapéan sanggeus ngalaksanakeun tugas sabagé Ketua KPPS di TPS 15 Kalurahan Limus Nunggal.

Basa ngalayad ka 2 éta Patugas Panyalagara Pamilu anu tilar dunya ka padumukannana masing-masing, nya éta Patugas Pamsung di wilayah RT 01 RW 08 Pancuran Kembang, Kalurahan Gunung Parang jeung Ketua KPPS di wilayah RT 04 RW 06 Kalurahan Limus Nunggal nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris nanggung  waragad sakola anak-anak ka 2 éta Patugas Panyalagara Pamilu, sabagé wujud pahatian jeung pangajén ti Pamaréntah Kota Sukabumi.

Maksud jeung tujuannana, sangkan anak-anak ka 2 éta Patugas Panyalagara Pamilu téh kajamin, sarta bisa neruskeun sakola jeung ka hareupna ngabogaan harepan anu leuwih hadé. Sabab éta Patugas Pamsung téh ngabogaan 2 anak, sarta Ketua KPPS ngabogaan saurang anak anu masih kénéh diuk dibangku SD, jeung arék neruskeun sakola ka SMP.

Salian ti éta, ogé suksésna Panyalagaraan éta Pamilu téh teu leupas ti peran jeung tugas sakumna pihak, kaasup Patugas Pamsung jeung KPPS. Ku lantaran kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi wajar mahatikeun jeung ngajén ka 2 éta Patugas Panyalagara Pamilu, ku cara nanggung waragad sakola anak-anakna.

Leave a Reply