PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI SIAP NGAROJONG MÉDIA NU ARÉK NGABENTUK KOPRASI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi siap ngarojong média nu aya di Kota Sukabumi, saupama arék ngabentuk koprasi. Ěta hal téh ditepikeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., saréngséna ngahadiran Rakerda (Rapat Kerja Daérah) Dékopinda (Déwan Koprasi Indonésia Daérah) Kota Sukabumi Taun 2019.

Ku lantaran kitu, wartawan kudu katangtang pikeun ngabentuk koprasi, pikeun ngalengkepan jeung nyumponan kabutuhan anu diperlukeun, sarta pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan anggotana, saperti koprasi anu bagerak dina panyadiaan rupa-rupa kabutuhan wartawan. Ku sabab kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi meredih média pikeun ngabentuk koprasi jeung ngatur manajeménna. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama média ngabentuk koprasi jeung ngabutuhkeun mesin citak, baris dibantu ku Pamaréntah Kota Sukabumi. Tapi ulah nepi ka mesin citak dibantu, tapi nu ngagunakeunnana ngan ukur sababaraha urang jeung koprasina ditinggalkeun atawa dilurjeunkeun kitu waé.

Leuwih jauh dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah ngajambatan pangbentukan koprasi anu dilaksanakeun ku masarakat jeung média. Sabab rupa-rupa kabutuhan kaasup pamodalannana, dina danget ieu kacida gampangna. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, saupama média di Kota Sukabumi siap jeung bener-bener arék ngabentuk koprasi, Pamaréntah Kota Sukabumi siap ngajambatanan jeung ngabantu kabutuhan koprasina, tapi kudu ngajukeun heula proposal ka Pamaréntah Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, ayana koprasi téh kacida pentingna, lantaran dina mangsa nu bakal datang baris jadi panggerak ékonomi anu dominan.

Nyigeung usaha anu dilaksanakeun pikeun ngawujudkeun Kota Sukabumi jadi Kota Koprasi, nurutkeun Wakil Wali Kota Sukabumi, Pamaréntah Kota Sukabumi katut SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, baris salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun koordinasi jeung Pamaréntah Puseur ngaliwatan Kamentrian KUKM (Koprasi, Usaha Kecil jeung Manengah) RI katut Pamaréntah Provinsi Jawa Barat.

Sedengkeun Kapala Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Manengah, Padagangan jeung Paindustrian) Kota Sukabumi, Drs. Ayép Supriatna, M.M. ngajelaskeun, pasaratan utama pikeun ngabentuk koprasi téh, diantarana kudu ngabogaan anggota saeutikna 20 urang jeung siap ngalaksanakeun RAT (Rapat Anggota Taunan). Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, pikeun satiap lembaga anu rék ngabentuk koprasi, kudu geus lumangsung atawa geus jalan sakurang-kurangna salila 2 taun.

Leave a Reply