SAKUMNA THM JEUNG RUMAH MAKAN DINA SALILA BULAN SUCI ROMADHON TEU MEUNANG MUKA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, sakumna THM (Tempat Hiburan Malem) jeung Rumah Makan kaasup Warung Sangu jeung Kadaharan di Kota Sukabumi, dina salila Bulan Suci Romadhon Taun 1440 Hijriyah teu meunang muka, saperti dina Bulan Romadhon taun-taun saméméhna. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngajaga kahusuan umat Islam di Kota Sukabumi, dina mangsa ngajalankeun ibadah puasa.

Anapon pikeun Rumah Makan katut Warung Sangu jeung Kadaharan, teu meunang muka ti isuk nepi ka soré, cindekna nepi ka tabuh 4 soré, sarta kakara bisa muka ti tabuh 4 soré nepi ka peuting. Ěta hal téh luyu jeung Perwal (Peraturan Wali Kota) Sukabumi Nomer 11 Taun 2013, Ngeunaan Tartib Romadhon di Kota Sukabumi, sarta pikeun ngaronjatkeun sabilulungan, silih hotmat katut silih ajénan jeung sasama umat, sakaligus pikeun ngaronjatkeun kaamanan, katartiban, katengtreman, kaayeman sarta karukunan jeung sasama umat. Pikeun ngawujudkeun éta hal téh, Wali Kota Sukabumi meredih ka sakumna THM jeung Rumah Makan kaasup Warung Sangu jeung Kadaharan di Kota Sukabumi, sangkan dina salila Bulan Suci Romadhon Taun 1440 Hijriyah teu muka, nya éta pikeun Rumah Makan katut Warung Sangu jeung Kadaharan ti isuk nepi ka soré.

Lian ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé meredih ka sakumna Patugas Patroli Simpatik Bulan Suci Romadhon Taun 1440 Hijriyah, anu ngawengku ti MUI Kota Sukabumi, Polres Sukabumi Kota, Dines Sat Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi sarta Kodim 0607 Kota Sukabumi, pikeun ngajaga kaamanan, katengtreman, kaayeman, kasucian jeung kamulyaan Bulan Suci Romadhon Taun 1440 Hijriyah. Disagigireun ti éta, ogé sangkan salawasna nalingakeun sakumna THM jeung Rumah Makan kaasup Warung Sangu jeung Kadaharan di Kota Sukabumi, sarta saupama aya nu ngareumpak Perwal Sukabumi Nomer 11 Taun 2013 supaya ditindak tegas, kaasup rupa-rupa kagiatan anu ngajurus kana pajudian jeung kamasiatan, sarta anu nyimpen, ngajual beulikeun jeung nyeunggeut pepetasan, mércon jeung sajabana.

Sedengkeun Kapala Widang Gakda jeung SDA (Panegakan Paraturan Daérah jeung Sumber Daya Aparatur) Dines Sat Pol PP Kota Sukabumi, Sudrajat, S.H. nandeskeun, pikeun THM jeung Rumah Makan anu ngareumpak Perwal Sukabumi Nomer 11 Taun 2013 baris ditidak tegas, nya éta ditegor jeung ditibanan sangsi, nepi ka SIUP (Surat Izin Usaha Padagangan)-nana disita. Saterusna pikeun Warung Sangu jeung Kadaharan anu ngareumpak éta Perwal ogé baris ditegor jeung ditindak tegas, sarta saupamana matanghul jeung ngaleyed, barang dagangannana baris disita, jeung kudu nyieun surat panyataan moal ngareumpak deui éta Perwal.

Leave a Reply