LEUWEUNG KIBITAY KOTA SUKABUMI BARIS JADI DESTINASI WISATA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Widang Panataan Taman jeung Karuksakan Lingkungan DLH (Dines Lingkungan Hidup) Kota Sukabumi, Sony Hérmanto, S.H., M.Si., Leuweung Kibitay Kalurahan Lembursitu Kacamatan Lembursitu Kota Sukabumi, baris jadi destinasi wisata anu padu di Kota Sukabumi, jeung sababaraha titik wisata lianna nu aya di Kalurahan Baros Kacamatan Baros jeung Kalurahan Cikundul Kacamatan Lembursitu.

Lantaran éta leuweung téh baris disulap jadi obyék wisata anu narik, supaya bisa narik wisatawan anu ngadongdon Kota Sukabumi, hususna ka obyék wisata nu aya di Kaluraha Baros jeung Kalurahan Cikundul sarta ka Leuweung Kibitay Kalurahan Lembursitu, boh ti jero boh ti luar Kota Sukabumi. Satuluyna diungkabkeun, Leuweung Kibitay jadi Leuweung Kota Sukabumi téh, ditetepkeun dina Kaputusan Wali Kota Sukabumi Nomer 209 Taun 2009.

Ku sabab kitu, sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitannana di Kota Sukabumi, salawasna ngabogaan tekad sarta usaha satékah polah ngaronjatkeun jeung ngamerkeun sakumna poténsi wisata nu aya di Kota Sukabumi, supaya bisa narik wisatawan pikeun salawasna datang jeung ngadongdon ka Kota Sukabumi.

Salian ti éta ogé diungkabkeun, pihakna katut sakumna SKPD nu aya kaitannana di Kota Sukabumi, baris usaha satékah polah ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun Leuweung Kota Kibitay, supaya jadi bagian obyék wisata anu narik jeung spesial di Kota Sukabumi, pikeun salawasna didongdon jeung dideugdeug ku para wisatawan.

Anapon konsép anu geus dirancanakeun pikeun nata sakaligus ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun Leuweung Kota Kibitay, diantarana panataan spot-spot poto anu narik sarta aréna rékréasi saperti flying fox jeung nu séjénna. Ngan pikeun ngawujudkeun éta hal téh, dina danget ieu can bisa diréalisasikeun, lantaran kawatesna waragad anu teu ngamungkinkeun pikeun ngalaksanakeun kagiatan fisik. Ku sabab kitu, éta rancana téh pikeun saheulaanan disetop heula, sok sanajan geus dicantumkeun dina DĚD (Detail Ěngineering Design).

Kapala Widang Panataan Taman jeung Karuksakan Lingkungan DLH Kota Sukabumi ngajelaskeun, pihakna baris salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun sosialisasi ka sakumna lapisan masarakat nu aya di sabudeureun Leuweung Kota Kibitay, hususna nu aya kaitannana jeung atikan wisata, kaasup ngeunaan ngaran-ngaran tangkal nu aya di Leuweung Kota Kibitay. Maksud jeung tujuannana, supaya sakumna lapisan masarakat nu aya di sabudeureun Leuweung Kota Kibitay, bisa nyiapkeun diri saupama Leuweung Kota Kibitay jadi tempat atawa obyék wisata.

Leave a Reply