GEDÉNA BURUH SÉKTORAL WIDANG PADAGANGAN DI KOTA SUKABUMI DINA TAUN IEU MIMITI DITERAPKEUN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

PLT (Palaksana Tugas) Kapala Disnaker (Dines Tanaga Kerja) Kota Sukabumi, Dra. Hj. Iyan Damayanti, M.Si. ngajelaskeun, gedéna buruh séktoral widang padagangan badag jeung écéran atawa retail badag jeung skala nasional, di Kota Sukabumi dina taun ieu mimiti diterapkeun.

Saterusna dijelaskeun, di Jawa Barat ngan ukur aya 5 daérah anu ngajukeun buruh séktoral widang padagangan, sala sahijina nya éta Kota Sukabumi sarta disaluyuan ku Gubernur Jawa Barat. Sedengkeun nu jadi dasar jeung kawijakan diajukerunnana buruh séktoral téh, sabab Kota Sukabumi ngarupakeun kota padagangan di Jawa Barat.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, pangajuan gedéna buruh séktoral widang padagangan téh, kudu luyu jeung poténsi daérahna, sarta Kota Sukabumi ngarupakeun kota padagangan. Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi ngusulkeun éta buruh, sarta disaluyuan ku Gubernur Jawa Barat, jeung dimuat dina SK (Surat Kaputusan) Gubernur Jawa Barat.

Leuwih jauh dijelaskeun, usaha dina ngusulan buruh séktoral téh, dilaksanakeun satutas ngaliwatan rupa-rupa prosés, ti mimiti patengtangan ti para pangusaha retail jeung nu séjénna. Tapi sanggeus dilaksanakeun komunikasi katut musawarah jeung Apindo (Asosiasi Pangusaha Indonésia) sarta para pangusaha retail di Kota Sukabumi, ahirna éta buruh séktoral téh disaluyuan ku sakumna pihak.

Anapon gedéna buruh séktoral widang padagangan badag jeung écéran atawa retail badag jeung skala nasional di Kota Sukabumi, nya éta gedéna Rp. 2.693.208,00, atawa leuwih luhur Rp. 300.000,00 tina UMK (Upah Minimum Kota) Sukabumi, nya éta Rp. 2.331.752,00.

PLT Kapala Disnaker Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku diterapkeunnana éta buruh séktoral téh, bisa ngaronjatkeun kasajahtraan para karyawan pausahaan padagangan badag jeung écéran atawa retail badag jeung skala nasional di Kota Sukabumi.

Disagigireun ti éta ogé bisa ngarojong kana usaha dina ngahontal Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu ngabogaan ajén hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa, sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra.

Leave a Reply