KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJÉN SABAGÉ KOTA PANG KRÉATIFNA DI JAWA BARAT

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi meunang layang pangajén ti Pamaréntah Provinsi Jawa Barat, sabagé paringkat kadua kota pang kréatifna di Jawa Barat. Ěta layang pangajén téh dipasrahkeun ku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ka Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dina acara Gala Dinner and Awarding Night of Créative Cities of Wést Java, di Aula Barat Gedong Saté Provinsi Jawa Barat, anyar-anyar ieu, sabagé runtuyan acara International Conferénce on Créative Ěconomy.

Salian Kota Sukabumi, aya 12 Kabupatén jeung Kota lianna di Jawa Barat, anu kapilih sabagé daérah pang luhurna indéks kréativitasna. Anapon ka 12 Kabupatén jeung Kota lianna téh, nya éta Kabupatén Majaléngka, Sumedang, Garut, Subang, Purwakarta jeung Kabupatén Bandung, sarta Kota Cimahi, Dépok, Tasikmalaya, Cirebon, Bekasi jeung Kota Bogor.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, ieu layang pangajén téh teu leupas tina jumlah palaku ékonomi kréatif di Kota Sukabumi anu kacida réana. Salian ti éta ogé jadi pecut jeung panghudang sumanget pikeun para palaku ékonomi kréatif di Kota Sukabumi, pikeun terus ngalaksanakeun karyana.

Salajuna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi kakara dina taun ieu meunang data palaku ékonomi kréatif di Kota Sukabumi. nya éta jumlahna ngahontal 123 lembaga. Disagigieun ti éta ogé dijelaskeun, prestasi palaku ékonomi kréatif Kota Sukabumi ogé kacida ngareueuskeunnana, saperti palaku seni mural atawa ngagambar dina dingding, sarta jadi juara dina ajang palombaan di Inggris. Saterusna éta palaku ékonomi kréatif téh meunang proyék nyieun taman-taman kota di Inggris.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, éta prestasi téh sangkan salawasna dijaga jeung dipiara sakaligus dironjatkeun jeung dimekarkeun. Maksud jeung tujuannana, supaya para palaku ékonomi kréatif di Kota Sukabumi, bisa ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun karya-karyana, sarta kréatifias jeung inovasina.

Saterusna ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi dina taun 2020 nu bakal datang baris ngawangun SCH (Sukabumi Créative Hub), dina lahan salega 3 héktar, pikeun tempat jabung lawung para palaku ékonomi, seni jeung budaya nonoman Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé ngahepkeun, ku ayana SCH téh, para palaku ékonomi, seni jeung budaya nonoman Kota Sukabumi, bisa ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun karya-karyana, sarta kréatifitas jeung inovasina, kanu leuwih hadé deui.

Leave a Reply