DI MASJID AL-IKHLAS PEMDA KOTA SUKABUMI SALAWASNA DILAKSANAKEUN KULIAH DZUHUR

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Dina saban bulan Romadhon, di Masjid Al-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi salawasna dilaksanakeun Kuliah Dzuhur. Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, kagiatan Kuliah Dzuhur ieu téh ngarupakeun sala sahiji upaya jeung inovasi anu hadé. Lantaran bisa nambah élmu pangaweruh jeung wawasan dina widang kaagamaan, hususna pikeun para ASN (Aparatur Sipil Nagara) atawa PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Setda Kota Sukabumi katut Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, salian dilaksanakan Kuliah Dzuhur, dina bulan Romadhon Taun 1440 Hijriyah ieu, ogé dilaksanakeun Pangajian pikeun ASN atawa PNS Wanoja, cindekna dina satiap poé Jumaah beurang, ti pukul 13.00 nepi ka pukul 13.30 WIB, pikeun ngeusi bulan Romadhon ku kagiatan ibadah, sakaligus ngamamurkeun masjid jeung nyiptakeun kaayaan Romadhon anu ngabogaan ajén hadé. Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan rupa-rupa kajian ngeunaan kaislaman di Kota Sukabumi terus dilaksanakeun, lain dina bulan Romadhon wungkul, tapi ogé dina bulan-bulan séjénna.

Sedengkeun PLT Sekda (Palaksana Tugas Sekertaris Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si. salaku Ketua DKM (Déwan Kamakmuran Masjid) AL-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi ngajelaskeun, kagiatan Kuliah Dzuhur ieu téh dilaksanakeun rutin satiap poé digawé salila bulan Romadhon, sarta diiluan ku sakumna pajabat katut pagawé di lingkungan Setda Kota Sukabumi jeung Diskominfo Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, Kuliah Dzuhur ieu téh dilaksanakeun satutas ngalaksanakeun Sholat Dzuhur Barjamaah, nya éta dieusi ku caramah singget salila 30 menit, ditepikeun ku pancaramah anu geus ditunjuk ku Panata Calagara Kuliah Dzuhur sacara bagilir. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngaronjatkeun pangaweruh jeung wawasan ASN di lingkungan Setda Kota Sukabumi katut Diskominfo Kota Sukabumi, hususna ngeunaan kaislaman.

Saterusna Koordinator Kagiatan jeung Panata Calagara Kuliah Dzuhur Masjid Al-Ikhlas Pemda Kota Sukabumi, Bobby ngajelaskeun, dilaksanakeunnana kagiatan Kuliah Dzuhur téh, pikeun ngeusi waktu istirahat gawé ASN di lingkungan Setda Kota Sukabumi jeung Diskominfo Kota Sukabumi. Sedengkeun matéri anu ditepikeun ku para pancaramah dina Kuliah Dzuhur téh, nya éta ngeunaan kaagamaan, pamaréntahan, pangwangunan jeung kamasarakatan.

Leave a Reply