ROAD SHOW SOSIALISASI DANA KALURAHAN TAUN 2019

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Tim Pangaping Dana Kalurahan Tingkat Kota Sukabumi, anu ngawengku pawakilan ti sababaraha dines, badan jeung bagian di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, ngalaksanakeun Road Show Sosialisasi Dana Kalurahan Taun 2019, ka 7 Kacamatan sa Kota Sukabumi. Anapon puteran kahiji éta sosialisasi téh, dilaksanakeun di Kacamatan Lembur Situ, nya éta di Rohangan Pasamoan Kantor Kacamatan Lembur Situ. Hadir dina kasempetan éta, Camat Lembur Situ, Hj. Nuraéni Komarudin, S.IP., M.Si., para Lurah sa Kacamatan Lembur Situ, LPM (Lembaga Pangbardayaan Masarakat), jeung para tamu ondangan lianna.

Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M. salaku Pupuhu Tim Pangaping Dana Kalurahan Taun 2019, dina biantarana ngajelaskeun, yén dasar hukum éta dana kalurahan téh, nya éta Undang-Undang Nomer 23 Taun 2014, ngeunaan Pamaréntahan Daérah. Saterusna dijelaskeun, dina Pasal 230 Undang-Undang Nomer 23 Taun 2014 dijelaskeun, yén Pamaréntah Daérah Kabupatén jeung Kota kudu ngalokasikeun dana dina APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah), pikeun pangwangunan sarana jeung prasarana lokal kalurahan jeung pangbardayaan masarakat di kalurahan. Sedengkeun dasar hukum liana, nya éta Permendagri (Peraturan Mentri Dalem Negri) RI Nomer 130 Taun 2018, ngeunaan Pangwangunan Sarana jeung Prasarana Kalurahan jeung Pangbardayaan Masarakat di Kalurahan.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, pangwangunan sarana jeung prasarana kalurahan téh, pikeun ngawaragadan palayanan sosial dasar, anu ngabogaan pangaruh langsung kana ngaronjatna ajén  hirup masarakat, saperti pangwangunan sumur seserepan jeung pangwangunan jalan pamukiman. Anapon kagiatan pangbardayaan masarakat kalurahan, ngawengku palayanan kaséhatan masarakat, palatihan gawé jeung usaha. Salajuna dijelaskeun, dina éta Permendagri téh ogé disebutkeun, pangalolaan dana kalurahan téh dilaksanakeun babarengan jeung unsur masarakat, sarta parancanaan kagiatan jeung panggunaan éta dana téh, dilaksanakeun dumasar kana hasil musawarah pangwangunan kalurahan.

Sedengkeun Camat Lembur Situ, Hj. Nuraéni Komarudin, S.IP., M.Si. ngajelaskeun, sajumlah 5 kalurahan nu aya di Kacamatan Lembur Situ, masing-masing meunang dana gedéna Rp. 352.l941.000,00, pikeun pangwangunan sarana jeung prasarana sarta pangbardayaan masarakat, anu rincian panganggarannana béda-béda, disaluyukeun jeung kabutuhan di satiap kalurahan.

Leave a Reply