PT KAI GEUS NGALAUNCHING PANAMBAHAN JADWAL KA PANGRANGO II JURUSAN SUKABUMI – BOGOR

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

PT KAI (Karéta Api Indonésia) Daop (Daérah Oprasi) I Jakarta, geus ngalaunching panambahan jadwal kaiangan jeung kadatangan KA (Karéta Api) Pangrango II Jurusan Sukabumi – Bogor, cindekna tanggal 14 Méi 2019, nya éta réana 3 kali kaiangan ti Stasion Sukabumi jeung 3 kali kadatangan ti Stasion Bogor, sarua jeung kaiangan katut kadatangan KA Pangrango biasa. Ku ditambahna jadwal kaingan jeung kadatangan KA Pangrango téh, dina saban poéna jadi 6 kali kaingan ti Stasion Sukabumi jeung 6 kali kadatangan ti Stasion Bogor.

Anapon jadwal kaiangan ti Stasion Sukabumi ka Bogor, nya éta pukul 05.15, pukul 06.40, pukul 10.25, pukul 12.10, pukul 15.45, jeung pukul 17.30. Sedengkeun jadwal kaiangan ti Stasion Bogor ka Sukabumi, nya éta pukul 07.50, pukul 09.30, pukul 13.10, pukul 14.50, pukul 18.30, jeung pukul 20.35. Ěta KA Pangrango II téh mawa runtuyan 6 gerbong, anu ngawengku ti 1 Gerbong Ěksékutif, 1 Gerbong Réstoran jeung 4 Gerbong Ěkonomi, sarta harga karcisna Rp. 80 rébu pikeun Gerbong Ěksekutif jeung Rp. 35 rébu pikeun Gerbong Ěkonomi.

Kapala Stasion Sukabumi, Héru Salam ngajelaskeun, dilaksanakeunnana panambahan jadwal kaiangan jeung kadatangan KA Pangrango II Jurusan Sukabumi – Bogor téh, sabagé sala sahiji upaya ngawujudkeun kahayang masarakat, sangkan jadwal kaiangan jeung kadatangan KA Pangrango Jurusan Sukabumi – Bogor ditambah. Salian ti éta, ogé dina raraga upaya ngaronjatkeun palayanan ka masarakat, hususna dina mapag jeung pasca Idul Fitri Taun 1440 Hijriyah.

Ku kituna, panambahan jadwal kaiangan jeung kadatangan KA Pangrango Jurusan Sukabumi – Bogor téh, baris dilaksanakeun salila sabulan. Sedengkeun pikeun ka hareupna, gumantung kana tinimbangan jeung kawijakan PT KAI. Saterusna dijelaskeun, dilaksanakannana panambahan jadwal kaiangan jeung kadatangan KA Pangrango  Jurusan Sukabumi – Bogor téh, kacida dibagéakeunnana ku sakumna lapisan masarakat Kota jeung Kabupatén Sukabumi, lantaran Karéta Api téh ngarupakeun pilihan utama alat transportasi pikeun masarakat Kota jeung Kabupatén Sukabumi. Sabab waktu jugjug Sukabumi – Bogor téh, saupama ngagunakeun Karéta Api mah ngan ukur 2 jam leuwih. Tapi saupama ngagunakeun alat transportasi séjén mah bisa ngahontal 4 nepi ka 5 jam. Ku lantaran kitu, masarakat Kota jeung Kabupatén Sukabumi téh, leuwih milih Karéta Api sabagé alat transportasi anu utama.

Leave a Reply