OPRASI SIMPATIK ROMADHON TAUN 1440 HIJRIYAH

Reporter : KHAERU SOBRI

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Tim Patroli Simpatik Romadhon Kota Sukabumi anu ngawengku ti MUI (Majelis Ulama Indonésia) Kota Sukabumi, Polres Sukabumi Kota, Kodim 0607 Kota Sukabumi, Dines Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi jeung organisasi kamasarakatan, ngalaksanakeun Oprasi Simpatik Romadhon Taun 1440 Hijriyah, ka sajumlah tempat karaméan di Kota Sukabumi, saperti Pasar Tipar Gedé, Jalan Odéon jeung Jalan Lingkar Selatan. Anapon sasaran éta oprasi simpatik téh, nya éta réstoran jeung warung sangu sarta warung kadaharan jeung inuman anu jualan atawa anu buka beurang.

Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Sukabumi, K.H. Noor Kosim ngajelaskeun, dilaksanakeunnana ieu Oprasi Simpatik Romadhon téh, maksud jeung tujuannana pikeun nanjeurkeun amar maruf nahi munkar, sakaligus ngaronjatkeun kaayeman pikeun masyarakat Kota Sukabumi, utamana kaom muslim anu keur ngajalankeun ibadah puasa.

Lian ti éta, Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna masarakat non muslim, sangkan ngahormat dulur muslim anu keur ngajalankeun ibadah puasa, ku cara teu dahar atawa nginum di hareupeun jalma réa. Ěta hal téh pikeun nyiptakeun jeung ngaronjatkleun karukunan antar umat beragama, anu pamustungannana kaamanan jeung kaayeman masarakat di Kota Sukabumi bisa tetep dijaga jeung dipiara sacara hadé.

Basa ngalaksanakeun éta patroli téh, patugas manggihan sababaraha urang jalma anu keur dahar. Sala saurangna nya éta saurang lalaki anu inisialna A.H. Ěta lalaki téh ngan ukur cicing basa Anggota MUI mamatahan téh, lantaran rumasa teu puasa. Sedengkeun saméméhna A.H. boga niat rék kabur basa nempo patugas oprasi simpatik datang téh, ngan teu kebat, sabab kahalangan ku Anggota Satpol PP nu ngajaga di hareupeun panto warung.

Salian ti A.H. aya sababaraha urang jalma anu kapanggih keur dahar di éta warung, tapi langsung indit ninggalkeun éta warung basa nempo patugas oprasi simpatik datang. Ketua Komisi Dakwah MUI Kota Sukabumi nandeskeunm, ieu oprasi simpatik téh baris dilaksanakeun sacara rutin, nepi ka réngsé umat muslim puasa.

Leave a Reply