GEDÉNA ZAKAT FITRAH TAUN 1440 HIJRIYAH RP. 30 RÉBU DITAMBAH INFAQ ROMADHON RP. 2 RÉBU

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Ketua Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, Ir. H. Fifi Kusumajaya, M.M. ngajelaskeun, gedéna Zakat Fitrah Taun 1440 Hijriyah di Kota Sukabumi Rp. 30 rébu, atawa ku béas réana 2,5 kilogram, ditambah infaq Romadhon Rp. 2 rébu pikeun satiap jiwa. Anapon Juknis (Patunjuk Téhnis) Pandistribusian Zakat Fitrah di Kota Sukabumi jeung Infaq Romadhon Taun 1440 Hijriyah atawa Taun 2019 Maséhi, dumasar kana Permenag (Peraturan Mentri Agama) Nomer 52 Taun 2014, nya éta ku Béas réana 2,5 kilogram atawa 3,5 léter.

Ěta Zakat téh didistribusikeun ka mustahik, fakir, miskin, fisabillilah, ibnu sabil jeung ghorimin gedéna 62,5 peresén atawa 5 per 8 bagian nya éta 1,5 kilogram, Amilin atawa Pangumpul 12.5 peresén atawa 1 per 3 bagian nya éta 0,313 kilogram, anu ngawengku ti Amilin RW 7,5 peresén atawa 0,1875 kilogram, Amilin Kalurahan 3 peresén atawa 0,075 kilogram, jeung Amilin Kacamatan 2 peresén atawa 0,050 kilogram, sarta Setor ka Baznas Kota Sukabumi gedéna 25 peresén atawa 2 per 8 bagian nya éta 0,625 kilogram, pikeun Asnaf Riqob jeung Mualaf.

Sedengkeun saupama ku duit, dumasar kana Kaputusan Rakor (Rapat Koordinasi) gedéna Rp. 30 rébu. Didistribusikeun ka mustahik, fakir, miskin, fisabillilah, ibnu sabil jeung ghorimin 62,5 peresén atawa Rp. 18.750,00, Amilin 12,5 peresén atawa Rp. 3.750,00, anu ngawengku Amilin RW Rp. 2 rébu, Amilin Kalurahan Rp. 1 rébu, jeung Amilin Kacamatan Rp. 750,00, sarta Setor ka Baznas Kota Sukabumi 25 peresén atawa Rp. 7.500,00, pikeun Mustahik, Mualaf jeung Riqob.

Salajuna Zakat Fitrah ngaliwatan SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) atawa Dines jeung Lembaga Rp. 30 rébu, pikeun Amilin SKPD atawa Dines jeung Lembaga 10 peresén atawa Rp. 3 rébu, jeung Setor ka Baznas Kota Sukbumi 90 peresén atawa Rp. 27 rébu, arék dibagikeun ku Baznas. Sedengkeun husus pikeun Infaq Romadhon gedéna Rp. 2 rébu, disetorkeun langsung ka Baznas Kota Sukabumi 100 peresén.

Leuwih jauh dijelaskeun, hasil pangumpulan Zakat di Kota Sukabumi, salian didistribusikeun ka mustahik, fakir, miskin, fisabillilah, ibnu sabil jeung ghorimin, ogé pikeun Program Sukabumi Paduli mangrupa bantuan pikeun ngoméan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) masarakat, Program Sukabumi Sajahtra mangrupa bantuan modal usaha ka masarakat, Program Sukabumi Séhat mangrupa bantuan kaséhatan masarakat, Program Sukabumi Cerdas mangrupa bantuan ka budak sakola, jeung Program Sukabumi Taqwa mangrupa bantuan ka guru ngaji.

Leave a Reply