DINA SABAN BULAN ROMADHON KAAYAAN RUNTAH SALAWASNA NGARONJAT ANU KACIDA LUHURNA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala DLH (Dines Lingkungan Hidup) Kota Sukabumi, Drs. Adil Budiman, M.Si., dina saban Bulan Romadhon kaayaan runtah di Kota Sukabumi salawasna ngaronjat anu kacida luhurna. Anapon nu jadi sala sahiji faktor jeung panyabab ngaronjatna kaayaan runtah di Kota Sukabumi dina saban Bulan Romadhon téh, lantaran tingkat konsumtif masarakat dina saban Bulan Romadhon salawasna ngaronjat anu kacida luhurna.

Ku lantaran kitu, pihakna salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun kinerja jeung ngerahkeun Pasukan Konéng atawa Patugas Kabersihan, di 7 wewengkon kacamatan sa Kota Sukabumi, sarta Patugas Mosam (Motor Sampah) di 33 kalurahan sa Kota Sukabumi. Salian ti éta, pihakna ogé salawasna usaha satékah polah ngurangan runtah di Kota Sukabumi, ku cara milih runtah organik jeung runtah anorganik, dijadikeun pupuk kompos jeung didaur ulang dijadikan barang-barang anu ngabogaan ajén ékonomis, saperti tas, dompét, cocooan budak jeung sajabana, gawé bareng jeung para pangrajin katut Bank Sampah Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, jadwal pangangkutan runtah ti satiap TPS (Tempat Pangbuangan Saheulaanan) ka TPA (Tempat Pangbuangan Ahir) Cikundul, dina saban poéna dibagi 2 mangsa, nya éta isuk jeung soré, sarta salawasna usaha satékah polah ngungkulan runtah di satiap TPS sacara hadé.

Disagigireun ti éta, pihakna ogé salawasna cumeluk sakaligus meredih ka sakumna lapisan masarakat, sangkan salawasna miceun runtah kana tempatna, nyan éta ka TPS pang deukeutna, pikeun diakut ku Patugas ka TPA Cikundul. Ngan saméméh dipiceun ka TPS, diharepkeun sangkan leuwih ti heula dipilih runtah organik jeung runtah anorganik, pikeun dijadikeun pupuk kompos jeung didaur ulang dijadikeun barang-barang anu ngabogaan ajén ékonomis. Sabab usaha dina ngungkulan masalah runtah téh, lain ngarupakeun tugas jeung tanggungjawab pamaréntah wungkul, tapi ngarupakeun tugas jeung tanggungjawab sakumna pihak, nya éta pamaréntah, swasta jeung masarakat.

Leave a Reply