PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MÉRÉ PAHATIAN HUSUS KANA PALAKSANAAN IBADAH UMROH JEUNG HAJI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna méré pahatian husus kana palaksanaan ibadah umroh jeung haji. Sabab bisa ngadorong kana lahirna kaberkahan di Kota Sukabumi. Ku lantaran kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna ngarojong ka satiap travel anu rék ngaiangkeun jamaah umroh. Lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi ngabogaan kayakinan, mingkin réa masarakat anu ngalaksanakeun ibadah umroh, Kota Sukabumi baris mingkin barokah.

Ěta panjelasan Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun dina acara Manasik Akbar Ka 4, anu dicalagarakeun ku Dallas Tour jeung Travel, anyar-anyar ieu, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi, anu diiluan ku 600 urang masarakat Kota jeung Kabupatén Sukabumi.

Saterusna dijelaskeun, saupama nyarita ngeunaan ibadah, dina kacamata Islam aya ibadah anu nyanghareupkeun fisik, maliyah atawa harta, jeung nyanghareupkeun sisi rohani. Tapi husus pikeun ibadah haji jeung umroh kabéhannana ngahiji, boh fisik boh harta jeung rohani. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dina danget ieu hasrat masarakat pikeun ngajalankeun ibadah umroh jeung haji téh kacida luhurna. Malah satiap masarakat anu geus ngalaksanakeun ibadah umroh jeung haji ogé, pasti hayang ngalaksanakeun deui kana éta ibadah.

Ngan pikeun daftar ibadah haji, dina danget ieu kacida sulitna, lantaran kudu ngantri anu kacida panjangna. Lantaran dumasar kana béwara jeung béja ti Kantor Kemenag (Kementrian Agama) Kota Sukabumi, saupama daftar ibadah haji ayeuna, kakara bisa miang antara 16 nepi ka 17 taun ka hareup.

Ku sabab kitu, sala sahiji cara pikeun ngagancangkeun palaksanaan ibadah haji, nya éta ngaliwatan ibadah umroh. Tapi masarakat kudu mahatikeun jeung milih travel anu hadé jeung anu tanggungjawab, sarta kudu saluyu jeung paraturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Malah dina danget ieu, Kemenag (Kementrian Agama) ngalaksanakeun vérifikasi ka travel umroh, anu bisa ngajamin kana kaiangan jeung méré palayanan anu hadé ka masarakat.

Leave a Reply