PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI NGAGIATKEUN PANGBINAAN KA TANAGA PANGATIK AGAMA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngagiatkeun pangbinaan ka tanaga pangatik agama sa Kota Sukabumi, cindekna di Masjid Agung Kota Sukabumi, sawatara poé ka tukang. Pangbinaan anu ngangkat téma Ngawujudkeun Tanaga Pangatik Agama anu Ngabogaan Ahlakul Karimah Nuju Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra téh, dibuka sacara resmi ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. Hadir dina kasempetan éta, Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Hj. Fitri Hayati Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., PLT (Palaksana Tugas) Kapala Bagian Administrasi Kesra (Kesejahtraan Rahayat) Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Didin Syarifudin, M.Si., sarta pajabat ti Kantor Kemenag (Kementrian Agama) Kota Sukabumi.

Dina biantarana Wakil Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, pangbinaan ka tanaga pangatik agama téh, sajalan jeung Visi Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra, katut dina panjabaran visi kahiji, nya éta Ngawujudkeun masarakat anu ngabogaan ahlak mulya, séhat, cerdas, kréatif jeung ngabogaan budaya sarta ngabogaan kasatiakawanan sosial anu luhur.

Pikeun ngawujudkeun éta visi téh, Pamaréntah Kota Sukabumi usaha satékah polah ngalaksanakeun pangbinaan ka tanaga pangatik agama, sarta ieu program téh dilaksanakeun sacara tuluy-tumuluy dina widang atikan. Sabab tanaga pangatik agama téh mibanda tugas anu gedé jeung beurat dina ngabentuk karakter pamilon atik anu ngabogan ahlakul karimah, utamana dina ngadorong pamilon atik supaya mibanda kacerdasan spiritual, inteléktual jeung émosional, sarta mampu nyaluyukeun diri jeung parobahan katut kamajuan masarakat.

Salajuna dijelaskeun, éta hal téh bisa ngawujud, saupama tanaga pangatik agama bisa ngaronjatkeun kompeténsi jeung profésionalismeu dina ngajalankeun tugasna. Lian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun ngarojong kalancaran pangbinaan ka tanaga pangatik, geus diterbitkeun Surat Wali Kota Sukabumi Nomer 451 Taun 2002 ngeunaan Panerapan Kahirupan Baragama di Sakola, saperti Sholat Barjamaah jeung Maca Al-Quran. Satuluyna dijelaskeun, ku diterapkeunnana éta kawijakan téh, diharepkeun bisa ngaronjatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Alloh, sarta parobahan kanu leuwih hadé deui.

Sedengkeun PLT Kapala Bagian Administrasi Kesra Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Didin Syarifudin, M.Si. ngajelaskeun, dina ieu pangbinaan téh dipasrahkeun honor triwulan kahiji taun 2019, ti Pamaréntah Kota Sukabumi ka 1.256 urang tanaga pangatik agama sa Kota Sukabumi, anu ngawengku ti 546 urang Guru MD (Madrasah Diniyah), 212 urang Guru Pondok Pasantrén, 52 urang Guru MI (Madrasah Ibtidaiyah), 128 urang Guru TPQ (Taman Pandidikan Al-Quran), jeung 318 urang Guru RA (Raudatul Athfal), masing-masing gedéna Rp. 450 rébu.

Leave a Reply