PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI OPINI WTP PIKEUN KALIMA KALINA SACARA TERUS-TERUSAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian) ti BPK (Badan Pamariksa Kauangan) RI, kana LKPD (Laporan Kauangan Pamaréntah Daérah) Taun Anggaran 2018, pikeun kalima kalina sacara terus-terusan. Anapon hasil LKPD éta téh, ditarima langsung ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, H. Kamal Suhérman, S.H., di Gedong BPK RI Pawakilan Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung.

Sedengkeun anu marengan Wali Kota Sukabumi katut Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi téh, diantarana Kapala BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M., katut Sekertaris DPRD Kota Sukabumi, Asép L. Sukmana, S.H., M.Si.

Saréngséna narima hasil LKPD téh, Wali Kota Sukabumi muji sukur ka Nu Maha Kawasa, lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui Opini WTP ti BPK RI, pikeun kalima kalina sacara terus-terusan. Wali Kota Sukabumi ngaharapkeun, ku meunangna deui éta prestasi téh bisa ngadorong jeung ngaronjatkeun sumanget pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi katut DPRD Kota Sukabumi, hususna dina ngaronjatkeun palayanan ka masarakat dina sagala widang, ka nu leuwih hadé deui.

Salian ti éta, ogé bisa salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun ajén LKPD jeung ngaronjatkeun integritas para pangalola kauangan di sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta pikeun ngahontal aspék mangpaat anu sagedé-gedéna pikeun kamamuran jeung kasajahtraan masarakat. Salajuna, ku meunangna deui éta prestasi téh, bisa ngarojong kana usaha ngahontal visi Kota Sukabumi, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, ku meunangna deui Opini WTP ti BPK RI téh, nunjukkeun yén pangalolaan kauangan dina prosés pangwangunan, di Kota Sukabumi dilaksanakeun sacara nembrak. Ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun ka sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) hususna ka para pangalola kauangan di satiap SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, anu geus gawé rancagé jeung usaha satékah polah ngalaksanakeun pangalolaan kauangan sacara hadé jeung bener sarta nembrak, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.

Leave a Reply