SAKUMNA ASN JEUNG MASARAKAT KOTA SUKABUMI SANGKAN NERUSKEUN SAGALA RUPA AMAL KAHADÉAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, ngajak ka sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) jeung masarakat Kota Sukabumi, sangkan neruskeun sagala rupa amal kahadéan anu dilaksanakeun jeung dihangkeutkeun salila bulan Romadhon. Diantarana ngawangun sumanget diri pribadi, kulawarga jeung masarakat, sangkan jadi pribadi-pribadi anu suksés, mibanda kaimanan jeung kataqwaaan anu luhur, sarta salawasna ngajaga duduluran jeung kapadulian kana lingkungan jeung sasama masarakat. Lantaran duduluran téh ngabogaan harti, nya éta anu kuat kudu nulung jeung ngabantu anu lemah, sarta anu kaya kudu méré anu miskin. Ku sabab kitu, duduluran téh kudu terus dibina sacara hadé, sarta teu meunang aya jalma mumin kaya anu teu paduli kana hak jalma mumin anu miskin.

Ku lantaran kitu, satiap jalma anu ngagem agama Islam jeung ngabogaan kamampuhan, diwajibkeun kudu mayar zakat, boh zakat fitrah jeung zakat maal, boh zakat hasil tatanén jeung zakat profési, kaasup méré infak jeung sodaqoh. Maksud jeung tujuannana, sangkan harta kakayaan henteu muter di antara jalma-jalma kaya wungkul, tapi sajumlah dua satengah peresén ngarupakeun hak fakir miskin jeung nu séjénna.

Salajuna dijelaskeun, pikeun nguatan jeung ngaronjatkeun réalisasi pangumpulan zakat di Kota Sukabumi, geus diterbitkeun Perwal (Peraturan Wali Kota) Sukabumi Nomer 7 Taun 2019, ngeunaan Pangalolaan Zakat Profési, Infaq jeung Sodaqoh, ti para pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Nyigeung kaayaan bangsa danget ieu, utamana pasca Pamilu (Pamilihan Umum) Bareng Taun 2019, Wali Kota Sukabumi ngajak ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, pikeun salawasna usaha satékah polah ngajaga jeung ngaronjatkeun kahirupan kanu leuwih harmonis, sakaligus ngaronjatkeun duduluran katut kakulawargaan jeung sasama masarakat, sarta pasatuan jeung kasatuan bangsa, pikeun ngajaga kautuhan NKRI (Nagara Kasatuan Républik Indonésia). Maksud jeung tujuannana, sangkan kaunggulan anu dicangking dina Idul Fitri jadi leuwih sampurna.

Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngajak ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, sangkan ngajadikeun moméntum anu suci, nya éta 1 Syawal 1440 Hijriyah, sabagé titik awal pikeun ngalaksanakeun tekad jeung usaha, sarta ngawujudkeun kahirupan katut kasajahtraan lahir jeung batin kanu leuwih hadé deui. Sabab ku éta hal téh, Visi Kota Sukabumi nya éta Ngawujudkeun Kota Sukabumi anu Réligieus, sarta Ayem jeung Sajahtra téh, bisa dihontal sacara hadé jeung lancar.

Leave a Reply