PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI GEUS DUA KALI NYALURKEUN BANTUAN RÉHAB KELAS MDTA AMALIYAH

Reporter : KHAERU SOBRI

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Séksi Pendidikan Diniyah jeung Pondok Pasantrén Kantor Kamentrian Agama Kota Sukabumi, H. Ludi Jalaludin, S.Pdi., méré tanggapan kana ayana béwara disajumlah média, ngeunaan wangunan Rohangan Kelas MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) Amaliyah Kota Sukabumi, cindekna di wewengkon Kalurahan Bénténg Kacamatan Warudoyong, anu kaayaannana ruksak parna.

Nurutkeun Kapala Séksi Pendidikan Diniyah jeung Pondok Pasantrén Kantor Kamentrian Agama Kota Sukabumi, Pamaréntah Kota Sukabumi sacara rutin tiap taun méré bantuan pikeun ngaréhab rohangan kelas gedéna Rp. 10 juta ka Madrasah Diniyah anu jadi pacontohan di satiap kacamatan/ kaasup ka MDTA Amaliyah. Malah dina taun 2018, éta madrasah téh meunang deui bantuan ti Pamaréntah Kota Sukabumi gedéna Rp. 20 juta, pikeun ngaréhab rohangan kelas.

Salajuna ditandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi dina méré éta bantuan téh dilaksanakeun sacara nungtut, disaluyukeun jeung alokasi anggaran nu dipibanda. Salian ti éta, ogé dilaksanakeun sacara bagilir, lantaran Madrasah Diniyah  anu kudu dupahatikeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi téh kabéhna leuwih ti 180 Madrasah Diniyah sa Kota Sukabumi.

Disagédéngeun ti éta ogé dijelaskeun, pikeun madrasah anu wangunannana ruksak, jadi skala prioritas pihakna. Ku sabab kitu, pihakna baris usaha satékah polah néangan sumber dana pikeun ngoméan éta madrasah, diantarana ka Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi.

Saterusna Kapala Séksi Pendidikan Diniyah jeung Pondok Pasantrén Kantor Kamentrian Agama Kota Sukabumi, cumeluk ka para pangalola lembaga atikan madrasah diniyah. sangkan babarengan jeung masarakat nu aya disabudeureun madrasahna masing-masing, supaya bisa ngabantu kana kalancaran panyalagaraan atikan madrasah nu aya di wewengkonna masing-masing. Sabab lembaga atikan kaagamaan non formal téh, asalna ti masarakat, milik masarakat jeung dimekarkeun ku masarakat.

Sedengkeun sala saurang Tanaga Pangatik MDTA Amaliyah, Papat Fatimah ngajelaskeun, lembaga atikannana geus dua kali meunang bantuan ti Pamaréntah Kota Sukabumi. Nya éta anu mimiti  gedéna Rp. 10 juta, jeung anu kadua dina taun 2018 gedéna Rp. 20 juta. Salajuna dijelaskeun, éta bantuan téh geus digunakeun ngaréhab rohangan kelas. Anapon pikeun rohangan kelas anu can diréhab, lembaga atikannana terus usaha satékah polah ngajukeun bantuan ka rupa-rupa pihak.

Leave a Reply