PUSKESOS BISA NGADORONG KANA NGARONJATNA KASAJAHTRAAN JEUNG PANANGTAYUNGAN SOSIAL

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Puskesos (Pusat Kesejahtraan Sosial) bisa ngadorong kana ngaronjatna kasajahtraan jeung panangtayungan sosial pikeun masarakat. Salian ti éta, ogé ngarupakeun sistim rujukan palayanan anu padu pikeun masarakat. Ěta hal téh ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dina sosialisasi usaha ngabentuk Puskesos Tingkat Kalurahan sa Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu, di Rohangan Pasamoan Kalurahan Warudoyong, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi.

Saterusna diharepkeun, ku dilaksanakeunnana ieu sosialisasi téh, bisa ngagampangkeun jeung ngalancarkeun usaha dina ngabentuk sarta numuwuhkeun Puskesos di satiap kalurahan di Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, di Kota Sukabumi danget ieu karék aya 2 Puskesos, nya éta Puskesos K61 Karangtengah jeung Puskesos K61 Karamat, anu prosés dina ngabentukna dilaksanakeun langsung ku Kamentrian Sosial. Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan sakumna kalurahan di Kota Sukabumi bisa ngabentuk Puskesos.

Salajuna dijelaskeun, Puskesos ngarupakeun lembaga anu dibentuk ku Désa atawa Kalurahan. Maksud jeung tujuannana pikeun ngagampangkeun masarakat miskin jeung rentan miskin di Désa atawa Kalurahan, dina ngadongkang palayanan panangtayungan sosial jeung pananggulangan kamiskinan, anu dikalola ku Pamaréntah Puseur, Provinsi, Kabupatén jeung Kota, Désa jeung Kalurahan, sarta Swasta atawa CSR. Ku lantaran kitu, Pamaréntah Désa jeung Kalurahan, diharepkeun bisa méré kontribusi kana ayana aturan jeung anggaran, pikeun kalancaran jeung palaksanaan Puskesos.

Anapon sasaran Puskesos téh, nya éta masarakat miskin jeung rentan miskin, boh nu aya boh nu teu aya dina basis data anu padu, anu dihasilkeun ngaliwatan PBDT (Pamutahiran Basis Data Terpadu) Taun 2015, atawa nu aya dina basis data Siskadasatu (Sistim Informasi jeung Konfirmasi Data Sosial Terpadu), nu aya di Désa jeung Kalurahan masing-masing. Disagédéngeun ti éta, ogé PMKS (Panyandang Masalah Kasajahtraan Sosial) nu aya di Désa jeung Kalurahan masing-masing, sarta masarakat Désa jeung Kalurahan séjénna, anu merlukeun palayanan panangtayungan sosial jeung pananggulangan kamiskinan.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dibentukna Puskesos di satiap kalurahan di Kota Sukabumi téh, bisa ngabogaan pangaruh anu hadé kana usaha dina ngahontal Visi jeung Misi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, sarta bisa méré mangpaat kana kapentingan pangwangunan dina sagala widang. Sabab pangwangunan téh lain ngarupakeun tanggungjawab pamaréntah hungkul, tapi tanggungjawab sakumna pihak, sarta ngabutuhkeun peran jeung kontribusi ti sakumna élemén masarakat.

Leave a Reply