FKP KOTA SUKABUMI BISA NGAROJONG KANA USAHA NGAHONTAL VISI JEUNG MISI KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., FKP (Forum Kawirausahaan Pamuda) Kota Sukabumi, bisa ngarojong kana usaha ngahontal visi jeung misi Kota Sukabumi. Ku sabab kitu, FKP Kota Sukabumi bisa babarengan jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina ngahontal sasaran pangwangunan jeung ngawujudkeun paékonomian daérah anu maju, ngandelkeun séktor padagangan, ékonomi kréatip jeung pariwisata, ngaliwatan kamitraan jeung dunya usaha, atikan jeung daérah sabudeureun. Éta hal téh luyu jeung anu kacantum dina RPJMD (Rancana Pangwangunan Jangka Manengah Daérah) Kota Sukabumi.

Panandesan Wakil Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina Palatihan Kawirausahaan Pamuda, anu dicalagarakeun ku FKP Kota Sukabumi, anu direumbeuy ku acara Pangistrénan Réngréngan Pangurus jeung Anggota FKP Kota Sukabumi, di Rohangan Pasamoan Bank BJB Cabang Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu.

Salian ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi ogé meredih ka Réngréngan Pangurus jeung Anggota FKP Kota Sukabumi, sangkan teu mihak kana sala sahiji golongan, pulitik, ras, suku jeung agama tinangtu. Sabab FKP téh sipatna nétral, ngabogaan asas musawarah, propésional jeung ngabogaan tanggungjawab. Salajuna Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, FKP téh kudu jadi solusi nyata, hususna dina ngahijikeun Indonésia, ngaliwatan kolaborasi bisnis. Lantaran bajoang dina jaman ayeuna mah lain perang pisik, tapi perang ékonomi jeung inteléktual.

Hal éta téh luyu jeung tujuan awal dibentukna FKP, nya éta pikeun  ngumpulkeun para pamuda anu produktip, supaya bisa ngahiji jeung babarengan ngabdi pikeun Indonésia. Diantarana ku ngaliwatan kawirausahaan, pikeun nyiptakeun lapangan gawé anyar. Disagigireun ti éta, ogé pikeun babarengan ngagedékeun jeung ngamekarkeun usaha. Anu teu éléh penting, para pamuda hususna anu ngagabung kana FKP, kudu silih bagi élmu, pangalaman, jaringan, wawasan jeung usaha. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngabantu babaturan anu katinggaleun, supaya bisa ngudag jeung ngaronjat, utamana dina ngarobah pola pikir tina pagawé jadi pangusaha.

Leave a Reply