PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI SIAP NGABANTU NGOMÉAN ROHANGAN KELAS MDTA AMALIYAH ANU RUKSAK

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi siap ngabantu ngoméan rohangan kelas  MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah) Amaliyah Kota Sukabumi anu ruksak. Ěta panandesan Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun basa ngadongdon sakaligus niténan éta MDTA, anu pernahna di Jalan Saniin, RT 01 RW 06 Kalurahan Bénténg, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, dibarengan ku PLT (Palaksana Tugas) Kapala Bagian Administrasi Kesra (Kesejahtraan Rahayat) Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Didin Syarifudin, M.Si., sarta Kapala Séksi Pendidikan Diniyah jeung Pondok Pasantrén Kantor Kemenag (Kementrian Agama) Kota Sukabumi, H. Ludi Jalaludin, S.Pdi., anyar-anyar ieu.

Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, kadatangannana ka ieu MDTA téh, nya éta pikeun niténan kaayaan rohangan kelas ieu MDTA anu ruksak, sarta geus dibéré bantuan dina taun tukang. Ngan sanggeus dilaksanakeun dialoh jeung tanaga pangatik ieu MDTA téh, aya masalah internal di yayasannana. Ku sabab kitu, saméméh Pamaréntah Kota Sukabumi ngabantu ngoméan rohangan kelas ieu MDTA anu ruksak téh, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan masalah di yayasannana téh diréngsékeun heula. Saterusna dijelaskeun, saupama masalah di yayasannana geus réngsé, Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngabantu.

Lian ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, sakumna réngréngan pangurus yayasan éta MDTA, sangkan salawasna usaha satékah polah ngamajukeun jeung ngamekarkeun éta MDTA anu dikalolana. Disagédéngeun ti éta, saupama aya masalah internal di yayasannana, sangkan diusahakeun supaya teu mangaruhan ka MDTA anu dikalolana. Salajuna dijelaskeun, bantuan anu disalurkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, boh ka sakola boh ka madrasah ngan ukur ngarupakeun stimulant. Ku lantaran kitu, para pangalola sakola jeung madrasah atawa yayasannana, kudu néangan sumber waragad atawa anggaran ti nu séjénna. Leuwih jauh dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi geus usaha satékah polah mahatikeun jeung ngabantu para tanaga pangatik agama di Kota Sukabumi, luyu jeung kamampuhan waragad anu dipibanda. Anapon bantuan anu disalurkeun ka satiap tanaga pangatik agama téh, dina taun ieu ngarandapan undak ti taun-taun saméméhna, nya éta gedéna Rp. 150 rébu tiap bulan.

Leave a Reply