YL GN-OTA KOTA SUKABUMI NYALAGARAKEUN PALATIHAN KA PARA PALAJAR

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

YL GN-OTA (Yayasan Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh) Kota Sukabumi, nyalagarakeun palatihan ka para palajar, hususna ka para palajar nu kurang mampuh di Kota Sukabumi, di SMA Negri 3 Kota Sukabumi. Anapon jenis palatihan anu dibikeun ka éta para palajar téh, diantarana palatihan kaparigelan ngahias atawa kacantikan, anu dilaksanakeun salila 5 poé, cindekna ti tanggal 24 nepi ka tanggal 29 Juni 2019. Salajuna, éta para palajar téh dibéré bantuan donasi mangrupa duit.

Ketua YL GN-OTA Kota Sukabumi, Hj. Fitri Hayati Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. ngaharepkeun, éta para palajar téh mibanda kaparigelan pikeun bekel hirupna. Lian ti éta ogé diharepkeun, éta palatihan téh jadi pecut jeung panghudang sumanget pikeun éta para palajar, supaya bisa hirup mandiri.

Sedengkeun para palajar anu miluan kana éta palatihan téh, jumlahna 15 urang, ti 15 sakola swasta sa Kota Sukabumi. Anapon waragad éta palatihan téh sumberna ti YL GN-OTA Kota Sukabumi, anu asalna ti masarakat. Saterusna dijelaskeun, ieu palatihan téh diiluan jeung dimangpaatkeun sacara daria ku éta para palajar, sakaligus ngaharepkeun, sangkan éta para palajar téh jaradi nonoman anu ngabogaan prestasi jeung mandiri.

Ketua YL GN-OTA Kota Sukabumi ngajelaskeun, ieu palatihan téh baris terus dilaksanakeun sakaligus dironjatkeun jeung dimekarkeun, supaya bisa ngahontal 100 urang palajar dina saban taunna, hususna para palajar nu kurang mampuh. Ku sabab kitu, jenis palatihan nu baris dilaksanakeun téh, lain ukur palatihan kaparigelan ngahias atawa kacantikan wungkul, tapi ogé palatihan kaparigelan tata boga jeung ngelas.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, YL GN-OTA Kota Sukabumi, dina tahap munggaran taun 2019 geus meunang donasi anu jumlahna ngahontal Rp. 104.830.000,00, nya éta ti Pamaréntah Kota Sukabumi gedéna Rp. 60.000.000,00, jeung ti Orang Tua Asuh gedéna Rp. 44.830.000,00. Tina jumlah éta donasi téh, gedéna Rp. 63.050.000,00 geus disalurkeun ka 205 palajar, anu ngawengku palajar SD nepi ka palajar SMA, cindekna tanggal 28 Méi 2019 nu geus kaliwat.

Dina kasempetan éta, sajumlah palajar ngajelaskeun, ieu palatihan téh kacida positip jeung gedé mangpaatna. Sabab para palajar anu miluan kana ieu palatihan téh, ka hareupna bisa muka usaha salon. Lantaran dina ieu palatihan téh, para palajar dibekelan élmu pangaweruh jeung pamahaman, sarta kaparigelan ngahias atawa kacantikan kaasup créambath. Lian ti éta, para palajar ogé bisa prakték, ku cara mawa modél masing-masing.

Leave a Reply