ATIKAN SAJATINA NGARUPAKEUN TUGAS ORANG TUA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, atikan sajatina ngarupakeun tugas orang tua. Sabab pamaréntah, sakola jeung guru, ngan ukur ngarupakeun sala sahiji élemén anu usaha méré stimulan atikan ka barudak. Panandesan Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun basa ngahadiran acara palepasan pamilon atik taun 2019, di sajumlah SD di Kota Sukabumi. Diantarana di SD CBM (Cipta Bina Mandiri) Suryakencana, SD Islam Fathia, Yayasan Pendidikan Islam Darul Mutaalimin jeung SD Aisyiyah. Hadir dina kasempetan éta, Kapala Dines Pendidikan jeung Kabudayaan Kota Sukabumi, Drs. Dudi Fathul Jawad, M.Pd.

Salajuna ditandeskeun, pajalanan salila 6 taun lain ngarupakeun pajalanan anu singget pikeun satiap budak, orang tua jeung sakola, hususna dina usaha ngaronjatkeun ajén atikan. Salian ti éta, ku dibalikeun deui budak ka orang tuana, Wali Kota Sukabumi ngajak ka sakumna pihak, pikeun babarengan nguatkeun sumanget jeung mageuhan niat, hususna dina ngabina jeung ngatik barudak, supaya jadi generasi anu hadé.

Leuwih jauh ditandeskeun, acara palepasan pamilon atik téh jadi sala sahiji kareueus jeung kabahagiaan pikeun sakumna pihak, hususna pikeun orang tua siswa. Lantaran barudakna tumuwuh jeung mekar jadi nonoman, sarta baris neruskeun atikan ka tingkat atikan saterusna.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna orang tua, sangkan salawasna usaha satékah polah ngajaga jeung ngawaskeun budak-budakna dina sagala rupa widang. Disagigireun ti éta, ogé ulah nepi ka cileureun kana sagala rupa ancaman kanu jadi budak-budakna anu beuki kuat, diantarana tina paktor ancaman lingkungan jeung téhnologi.

Saterusna Wali Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna orang tua, luyu jeung tumuwuh katut mekarna nu jadi budak-budakna, sangkan salawasna usaha satékah polah supaya bisa nguatan jeung mageuhan hubungan, hususna dina ngajaga jeung ngawaskeun sarta ngabina jeung ngatik budak-budakna dina sagala widang, supaya jadi generasi anu hadé.

Leave a Reply