KAMPUNG ZAKAT TABAROK CIKUNDUL GEUS DILAUNCHING KU WALI KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kampung Zakat Tabarok (Tabungan Barokah) Cikundul, cindekna di RW 01 Kalurahan Cikundul, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, geus dilaunching sacara resmi ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, anyar-anyar ieu. Hadir dina kasempetan éta, Komisionér Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Sukabumi, Drs. K.H. Muchtar Ubaidillah, para alim ulama jeung para tamu ondangan lianna.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, inovasi ieu bisa ngadorong kana usaha dina ngahangkeutkeun pangwangunan anu dilaksanakeun ku pamaréntah daérah, sarta ngarupakeun inovasi masarakat pikeun ngarojong prosés pangwangunan anu teu bisa sagemblengna dicumponan ku pamaréntah daérah. Salajuna dijelaskeun, jumlah padumuk Kota Sukabumi, danget ieu ngahontal 324 rébu jiwa. Sedengkeun APBD Kota Sukabumi ngan ukur Rp. 1,3 triliun. Ku sabab kitu, saupama ngandelkeun waragad ti pamaréntah, dina ngawangun daérah anu idéal téh kacida sulitna.

Ku lantaran kitu, anu kudu dilaksanakeun ku sakumna pihak, nya éta kolaborasi jeung kudu silih rojong sarta ngagulirkeun inovasi, pikeun ngarojong pangwangunan anu dilaksanakeun ku pamaréntah daérah. Sabab saupama ngandelkeun pamaréntah wungkul moal réngsé. Sabagé sala sahiji contohna, dina ngungkulan masalah Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni). Saterusna dijelaskeun, tina data nu dipibanda, jumlah Rutilahu di Kota Sukabumi dina danget ieu ngahontal rébuan. Sedengkeun kamampuhan pamaréntah, boh Pamaréntah Puseur boh Pamaréntah Provinsi jeung Pamaréntah Kota, dina saban taunna ngan ukur mampuh ngoméan ratusan Rutilahu.

Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi nerapkeun konsép péntahélix, anu ngawengku ti 5 unsur atawa pilar, pikeun ngahangkeutkeun pangwangunan, nya éta ABCGM (Akademisi, Bisnismén atawa Pangusaha, Comunitas Warga Masarakat, Government atawa Pamaréntah jeung Média). Tina 5 pilar éta téh, sala sahijina digulirkeun ku masarakat Kalurahan Cikundul, ku cara ngagulirkeun Zakat Tabarok. Satuluyna diharepkeun, ieu Kampung Zakat Tabarok téh, bisa diterapkeun di wewengkon séjénna, dibarengan ku ngabentuk Pangalola UPZ (Unit Pangumpul Zakat).

Anapon pancén Pangalola UPZ téh, nya éta ngalaksanakeun pangumpulan, panyimpenan jeung pangaloaan Tabarok, anu gedéna sarébu rupia sapoé, sarta kudu terus dilaksanakeun sacara tuluy tumuluy. Ku lantaran kitu, Pangalola UPZ téh diharepkeun bisa ngalaksanakeun éta amanah sacara hadé jeung nembrak, supaya masarakat apal. Salian ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi, danget ieu keur ngabentuk porum silih asah silih asuh, anu engkéna arék medalkeun program unggulan, nya éta program udunan online. Dina éta program téh, baris dijeun aplikasi, sarta masarakat anu cukup bisa méré jeung nyalurkeun donasi atawa bantuan ngaliwatan udunan online.

Sedengkeun Lurah Cikundul, H. Agus Héryanto, S.H., M.M. ngajelaskeun, dibentukna Kampung Zakat Tabarok ieu téh, sabagé bagian ihtiar pikeun numuwuhkeun deui kasadaran jeung kapadulian masarakat ka papada masarakat. Salian ti éta, ogé pikeun ngadorong program pamaréntah dina usaha ngungkulan kamiskinan jeung masalah sosial. Saterusna diharepkeun, Pangalola UPZ bisa ngalola Tabarok sacara hadé, sarta bisa ngajaga akuntabiltas, ngumpulkeun jeung ngadayagunakeun éta Tabarok. Ku kituna, pihak Kalurahan Cikundul jeung Baznas Kota Sukabumi, baris salawasna usaha satékah ngamonitor jeung nga-épaluasi ka éta Pangalola UPZ.

Leave a Reply