KINERJA APARATUR DI LINGKUNGAN PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI DIHAREPKEUN AYA PANINGKATAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kinerja aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, diharepkeun ku Sekda (Sekertaris Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Dida Sembada, M.M. aya paningkatan, hususna dina usaha ngawujudkeun Kota Sukabumi anu Religieus, Ayem jeung Sajahtra. Ěta harepan Sekda Kota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara basa mingpin Apél Isuk Pagawé di lingkungan Setda Kota Sukabumi, kaasup Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, sarta Dispusip (Dines Perpustakaan jeung Kaarsipan) Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu, di Buruan Apél Setda Kota Sukabumi.

Ku sabab kitu, program prioritas munggaran anu baris dilaksanakeun ku Sekda Kota Sukabumi, nya éta pangbinaan kapagawéan jeung SDM (Sumber Daya Manusa) ASN (Aparatur Sipil Nagara) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, supaya sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi bisa leuwih déwasa sarta paham kana rupa-rupa papagon atawa aturan jeung undang-undang anu ditetepkeun, hususna nu aya kaitannana jeung disiplin kapagawéan. Ku éta hal téh, ka hareup taya deui ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu ngareumpak aturan jeung undang-undang katut disiplin kapagawéan. Ku lantaran kitu, dina ngajalankeun Tupoksi (Tugas Poko jeung Pungsi)-na, Sekda Kota Sukabumi baris ngaraketkeun hubungan jeung ngingetan ka sakumna ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna ngaronjatkeun disiplin kapagawéan, luyu jeung aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.

Salian ti éta, Sekda Kota Sukabumi anu ngarangkep tugas sabagé Ketua Tim Anggaran Pamaréntah Kota Sukabumi, keur ngahangkeutkeun APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Parobahan Kota Sukabumi Taun 2019, jeung Rancana APBD Kota Sukabumi Taun 2020. Komo deui dina bulan Agustus 2019 mah, Mangsa Bhakti Anggota DPRD Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2014-2019 baris réngsé. Ku sabab kitu, APBD Parobahan Kota Sukabumi Taun 2019 téh kudu sagancangna réngsé. Sekda Kota Sukabumi ngaharepkeun, pangesahan jeung panetepan APBD Parobahan Kota Sukabumi Taun 2019 téh bisa tepat waktu, supaya bisa dilaksanakeun dina Triwulan Ahir Taun 2019, nya éta dina bulan Oktober, Nopémber jeung Desémber 2019.

Leave a Reply