KOTA SUKABUMI MINTONKEUN TARI MOJANG KORANG MOCHI DINA ACARA SNC 2019

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi mintonkeun Tari Mojang Korang Mochi dina acara SNC (Semarang Night Carnival) 2019, cindekna tanggal 3 Juli 2019, di kawasan Balé Kota Semarang, Jalan Pemuda, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Éta SNC téh diiluan ku pawakilan ti 98 kota sa Indonésia anu ngagabung kana Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonésia), sabagé runtuyan tina acara Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Ka 14 Apeksi Taun 2019, anu dilaksanakeun salila 4 poé, cindekna ti tanggal 3 nepi ka tanggal 6 Juli 2019, di Ballroom PO Hotél Semarang.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, ieu kagiatan téh jadi ajang promosi seni budaya Kota Sukabumi, hususna dina acara SNC 2019. Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, dina acara SNC téh, seni budaya Kota Sukabumi bisa dipikawanoh ku mangpirang-pirang masarakat. Éta pintonan Tari Mojang Korang Mochi téh, dibagéakeun sacara daria ku mangpirang-pirang masarakat Kota Semarang nu hadir dina acara NSC. Sabab Tari Mojang Korang Mochi téh ngarupakan tari kréasi, anu diciptakeun kailhaman ku produksi jeung pangolahan kuéh mochi anu jadi kadaharan has Kota Sukabumi.

Anapon jumlah panari dina éta tari téh sagemblengna aya opat urang wanoja, anu ngagambarkeun amisna kuéh mochi. Sedengkeun korang atawa karanjang mochi ngarupakeun tempat pikeun nyimpen kuéh  mochi. Satuluyna réana tumpukan korang kuéh mochi anu disuhun ku para panari, ngagambarkeun padagang kué mochi anu ngandelkeun kahirupannana ngajual jeung nyieun kuéh mochi, hususna di Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuan diciptakeunnana Tari Mojang Korang Mochi téh, pikeun ngabéwarakeun jeung ngawanohkeun seni budaya katut kadaharan has Kota Sukabumi, hususna kuéh mochi ka sakumna lapisan masarakat. Ku éta hal téh, dina mangsa masarakat ngareungeu ngaran Kota Sukabumi, éta masarakat téh baris ingét kana kadaharan has Kota Sukabumi, hususna kuéh mochi.

Sedengkeun Kapala Disporapar (Dines Kapamudaan, Olahraga jeung Pariwisata) Kota Sukabumi, H. Adang Taufik, S.H., M.Si. ngajelaskeun, Kota Sukabumi aktip ilubiung dina acara SNC 2019. Maksud jeung tujuannana, supaya seni budaya jeung kadaharan has Kota Sukabumi, hususna kuéh mochi bisa dipikawanoh ku mangpirang-pirang masarakat. Salian ti éta ogé dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah, malar seni budaya jeung kadaharan has Kota Sukabumi bisa jadi daya tarik pikeun para wisatawan anu datang jeung ngadongdon Kota Sukabumi, boh ti jero boh ti luar nagri. Ku lantaran kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi baris usaha satékah polah dina ngabéwarakeun jeung ngawanohkeunnana dina rupa-rupa acara, boh di tingkat régional boh di tingkat nasional, sangkan seni budaya jeung kadaharan has Kota Sukabumi téh bisa dipikawanoh jeung dipikaresep ku mangpirang-pirang masarakat.

Leave a Reply