WAHANGAN CIPÉLANG KOTA SUKABUMI BARIS DITATA JEUNG RÉKA JADI TEMPAT WISATA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, Ir. H. Rudi Djuansyah, Wahangan Cipélang Kota Sukabumi, nurutkeun rarangcang baris ditata jeung réka jadi tempat wisata jeung tempat pangalolaan limbah komunal doméstik.

Pikeun ngawajudkeun éta rarancang téh, parancanaan jeung desain pikeun nata jeung ngaréka éta wahangan téh geus disiapkan, sarta baris dipasrahkeun ka Pamaréntah Provinsi Jawa Barat jeung Pamaréntah Puseur. Salajuna diungkabkeun, éta rarancang téh geus asup kana tahapan panyusunan waragadna.

Lian ti éta ogé diungkabkeun, rarancang baris dilaksanakeunnana panataan jeung ngaréka éta wahangan téh, pikeun ngungkulan kakumuhan, sarta pikeun nyiptakeun jeung ngamekarkeun obyék wisata di Kota Sukabumi, disagigireun Obyék Wisata Pamandian Cai Panas Cikundul jeung KAC (Kawasan Agroéduwisata Cikundul), cindekna di wewengkon Kalurahan Cikundul, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.

Saterusna diungkabkeun, Obyék Wisata Pamandian Cai Panas Cikundul téh salawasna dironjatkeun jeung dimekarkeun. Kitu deui KAC, terus dironjatkeun jeung dimekarkeun, diantarana ngeunaan produksi édukasi, konsérvasi jeung wisata alam anu ngabogaan basis patanian. Maksud jeung tujuannana, pikeun narik jeung mikat sakaligus ngaronjatkeun jumlah pangunjung ka éta obyék wisata, boh ti jero boh ti luar Kota Sukabumi.

Kapala Bappeda Kota Sukabumi ngaharepkeun, saupama Wahangan Cipélang geus réngsé ditata jeung diréka jadi tempat wisata jeung tempat pangalolaan limbah komunal doméstik, bisa nambahan destinasi wisata di Kota Sukabumi, anu panustrungannana bisa ngaronjatkeun jumlah pangunjung ka Kota Sukabumi.

Ku sabab kitu, Bappeda Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun koordinasi katut kolaborasi jeung sakumna pihak nu aya kaitannana. Malah geus ngalaksanakeun lokakarya jeung sakumna pihak nu aya tumalina, nya éta jeung sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) katut instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, sarta pihak swasta jeung masarakat.

Leave a Reply