PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NGARONJATKEUN KINERJA PAMARÉNTAHAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun kinerja pamaréntahan, sarta pangwangunan, palayanan ka mayarakat jeung daya saéng, diantarana ngaliwatan rupa-rupa inovasi, pamangpaatan élmu pangaweruh jeung téhnologi.

Lantaran dina danget ieu, pamaréntah ditungtut kudu salawasna ngalaksanakeun rupa-rupa inovasi, utamana dina usaha ngaronjatkeun kinerja pamaréntahan, sarta pangwangunan, palayanan ka masarakat jeung ngaronjatkeun daya saéng, kaasup pangbardayaan jeung ilubiung masarakat dina sagala widang pangwangunan. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan masarakat.

Salajuna ditandeskeun, pamaréntah ngabogaan pancén pikeun ngawangun jeung nguatan sistim inovasi, sabagé landesan pikeun ngaronjatkeun pangwangunan anu ngabogaan basis inovasi. Salian ti éta ogé ditandeskeun, SIDa (Sistim Inovasi Daérah) ngarupakeun raraga pikeun ngawangun sinergitas antara pamaréntah, swasta, paguron luhur jeung sakumna pamangku kapentingan nu aya tumalina, hususna dina ngadayagunakeun élmu pangaweruh jeung téhnologi sarta inovasi, dina ngalaksanakeun rupa-rupa widang pangwangunan.

Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna ngalaksanakeun komitmen pikeun ngajadikeun wewengkon Kota Sukabumi anu maju jeung ngabogaan basis élmu pangaweruh jeung téhnologi sacara sistimatik, nya éta ngawujudkeun tata kalola pamaréntahan anu hadé jeung inovatip.

Wakil Wali Kota Sukabumi ngungkabkeun, SIDa geus diterapkeun jeung dimekarkeun di Kota Sukabumi, anu dipuseurkeun kana usaha pikeun numuwuhkeun ékonomi masarakat, ngaliwatan invénsi téhnologi widang patanian, paternakan jeung industri anu ngabogaan basis masarakat, pikeun ngaronjatkeun produk patanian, paternakan jeung industri di Kota Sukabumi.

Disagigireun ti éta, ogé dijieun aplikasi anu ngabogaan basis android, ku cara ngamangpaatkeun ICT (Information and Communication Téchnologies), pikeun ngaréspon rupa-rupa bangbaluh jeung ngareungeukeun kahayang masarakat, sarta sabagé sala sahiji sarana jeung wahana komunikasi masarakat jeung pamaréntah, pikeun nyiptakeun jeung ngaronjatkeun wewengkon Kota Sukabumi anu kondusip.

Leave a Reply