PUSKESOS BISA NGAGAMPANGKEUN PALAYANAN PIKEUN MASARAKAT MISKIN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Puskesos (Pusat Kesejahtraan Sosial) bisa ngagampangkeun palayanan pikeun masarakat miskin jeung rentan miskin, hususna dina palayanan palindungan sosial atawa bantuan sosial jeung pamasalahan PMKS (Panyandang Masalah Kasajahtraan Sosial), saperti Anak Kalantar, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Lansia (Lanjut Usia) jeung nu séjénna.

Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngaharepkeun, sakumna lapisan masarakat bisa ngamangpaatkeun Puskesos di kalurahannana masing-masing. Lantaran ku éta hal téh, bisa ngawujudkeun sinergitas, hususna dina nyegah jeung ngurangan pamasalahan PMKS. Salian ti éta, bantuan sosial ogé bisa tepat sasaran, nya éta ka masarakat miskin jeung rentan miskin. Sabab éta masarakat téh, jadi sala sahiji agénda utama pamaréntah, dina raraga usaha ngungkulan kamiskinan. Ěta hal téh luyu jeung Paraturan Persidén Nomer 2 Taun 2015 ngeunaan RPJMN (Rancana Pangwangunan Jangka Manengah Nasional) Taun 2015-2019. Saterusna dijelaskeun, pikeun ngajalankeun éta agénda téh, ngabutuhkeun ilubiung ti para pamangku kapentingan, anu ngawengku ti Pamaréntah Puseur, Pamaréntah Daérah, Séktor Swasta jeung masarakat.

Sedengkeun dina ngungkulan masalah kamiskinan, pamaréntah geus nyalagarakeun sagala rupa program, hususna dina nyumponan kabutuhan dasar masarakat, ngaliwatan paningkatan jeung ngoméan program palindungan sosial skala nasional, anu ngawengku 40 peresén masarakat anu pangasilannana panghandapna. Diantarana ngaliwatan Program Béas anu disubsidi, PKH (Program Kulawarga Harepan), PIP (Program Indonésia Pinter) anu disalurkeun ngaliwatan KIP (Kartuh Indonésia Pinter), jeung PIS (Program Indonésia Séhat) anu disalurkeun ngaliwatan KIS (Kartuh Indonésia Séhat). Salian ti éta, ogé nyalagarakeun rupa-rupa pogram pangbardayaan masarakat, katut panyadiaan aksés kiridit mikro, sarta inklusi kauangan geus aktip hususna dina ngalaksanakeun program palindungan sosial jeung pananggulangan kamiskinan.

Salajuna Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, dumasar kana hasil kajian, sistim layanan jeung rujukan dina usaha ngawujudkeun Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra, sala sahiji strategi Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta ku ngilubiungkeun sakumna staké holder, pikeun aktip dina satiap tahapan pangwangunan. Hal éta didasarkeun kana pamikiran, yén tata kalola pamaréntahan dina danget ieu, kudu ditunjang ku lima pilar anu kuat jeung krédibel, nya éta Akademisi, Bisnis, Community, Government jeung Média. Maksud jeung tujuannana, supaya bisa ngabentuk masarakat anu ngabogaan ahlakul karimah, séhat, cerdas, kréatip jeung ngabogaan budaya, sarta mibanda kasatiakawanan sosial.

Leave a Reply