SAKUMNA PAGAWÉ DI KOTA SUKABUMI SANGKAN JADI PAMILON BPJS KATANAGAKERJAAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngaharepkeun, sakumna pagawé di Kota Sukabumi sangkan jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan, kaasup pagawé non PNS jeung pagawé nu ngagawéan pagawéan hasil lélang jeung non lélang pangwangunan di Kota Sukabumi. Harepan éta téh ditepikeun dina kagiatan évaluasi jeung monitoring BPJS Katanagakerjaan di Kota Sukabumi, sawatara ka tukang, di Hotél Balcony Kota Sukabumi.

Sabab maksud jeung tujuan diadegkeunnana nagara téh, sakumaha anu diamanatkeun jeung anu kaunggel dina Undang-Undang Dasar 1945, nya éta pikeun mayungan sakumna bangsa jeung sakumna tumpah darah Indonésia. Harti éta kalimat téh kudu diteuleuman, nya éta pamaréntah téh kudu hadir di tengah masarakat, dina raraga mayungan masarakat. Ku sabab kitu, Pamaréntah Puseur ilubiung ngalaksanakeun program, nya éta méré jaminan program mayungan kaamanan jeung kaayeman pikeun masarakat, ngaliwatan rupa-rupa program. Diantarana program jaminan sosial, kaséhatan, atikan jeung sajabana, anu sagemblengna didasarkeun kana amanat Undang-Undang Dasar 1945, kaasup BPJS Katanagakerjaan. Anapon anu kudu kalibet jeung ilubiung sacara aktip sarta tanggungjawab kana éta jaminan téh, nya éta panyalagara nagara.

Salajuna dijelaskeun, kagiatan évaluasi jeung monitoring BPJS Katanagakerjaan téh kacida pentingna, lantaran masih aya pagawé anu can apal kana ngeunaan kapamilonan BPJS Katanagakerjaan. Sabab pagawé pormal jeung non pormal, rohang lingkupna kacida legana. Sabagé sala sahiji contohna dina kagiatan pangwangunan anu dilaksanakeun ngaliwatan lélang, para pagawéna atawa nu kulina wajib sarta kudu asup atawa jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan jeung kudu dicantumkeun dina kontrak kerja. Salian ti éta, kagiatan pangwangunan di Kacamatan jeung Kalurahan sarta SKPD nu teu ngaliwatan lélang ogé, saperti ngoméan anu sipatna ringan ogé, para pagawéna kudu asup atawa jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan.

Kitu deui satiap pagawé non PNS nu aya di satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, kudu diilukeun kana jaminan sosial BPJS Katanagakerjaan. Ku lantaran kitu, Wali Kota Sukabumi meredih ka para Kapala SKPD di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan ngasupkeun sakumna pagawé non PNS jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan, sabab Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna ngabogaan komitmen ngalaksanakeun rupa-rupa aturan anu dijieun ku pamaréntah. Disagigireun ti éta,  para ujung tumbak anu ngabantu pamaréntah dina ngalaksanakeun prosés pangwangunan, nya éta para RW jeung RT ogé kudu asup atawa jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan. Intina sakumna masarakat nu aya di Kota Sukabumi anu ngalaksanakeun pagawéan boh pormal boh non pormal, kudu asup atawa jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan.

Leave a Reply