Penulis: Endang Sumardi

PAKU JAJAR DI GUNUNG PARANG

Ceritera Asal Usul Kota Sukabumi Oleh : Endang Sumardi Nyusuk catur munday carita karuhun Pagadungan papantunan Padjadjaran seseleh kana papasten teungteuingeun musuh taya rasrasan deudeuh teuing nu geulis Nyi Pudak Arum pasini henteu ngajadi Paku …