Penulis: Tim PeliputDiskominfo

SUKABUMI TINGGAL RESMI

Ku : ENDANG SUMARDI Sukabumi Tinggal Resmi téh sala sahiji uga Kota Sukabumi, anu hésé pisan diguar jeung diteuleumanana. Ngan lamun nurutkeun bahasa Kawi mah, kecap resmi téh ngandung harti hadé, luhung, rahayu, beresih, éndah, …